Het 1 (Be) Korps werd gevormd toen de Belgische eenheden in Duitsland van een bezettingsleger over schakelden van Britse organisatie en uitrusting naar de NATO.

De zwarte rechthoek die op militaire voertuigen langs alle zijden is aangebracht heeft een bepaald doel.