Het 1 (Be) Korps werd gevormd toen de Belgische eenheden in Duitsland van een bezettingsleger over schakelden van Britse organisatie en uitrusting naar de NATO.

Niet alleen werd de uitrusting nu overwegend US maar heel de organisatie veranderde ten gronde.

Die veranderingen name een hele tijd in beslag en gedurende deze tijd werden eenheden verplaatst, eenheden verdwenen en andere werden opgericht of smolten samen.

In onderstaande documenten vind U de meeste eenheden en garnizoenen alfabetisch gerangschikt.

 

Eenheden

 

Garnizoenen