Defensie en ministers van Buitenlandse Zaken van Bulgarije, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen, Roemenië, en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken bijeen in Hongarije verklaren de Verdragsorganisatie voor Vriendschap, Samenwerking en Wederzijdse Hulp (Warschau Pact) van het Verdrag van Warschau ontbonden. Het Warschaupact werd formeel ontbonden in Praag, Tsjechoslowakije, op 1 juli.

Coalitietroepen onder leiding van de Verenigde Staten voerden een vijf weken durende lucht- en zeebombardement uit van zowel Irak als door Irak bezette Koeweit. Op 24 februari werd een grondaanval uit Saudi-Arabië gelanceerd. In een honderd uur durende landcampagne versloeg de coalitie het Iraakse leger, bevrijde Koeweit en bezette veel van Zuid-Irak.

De Duitse Democratische Republiek (Oost-Duitsland) is toegetreden tot de Bondsrepubliek Duitsland (tot dit punt vaak West-Duitsland genoemd) en vormde een herenigd Duitsland. De hoofdstad van de Bondsrepubliek werd van Bonn naar Berlijn verplaatst, hoewel haar regering en lidmaatschap van internationale organisaties ongewijzigd bleef. De historische Oost-Duitse deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen werden opnieuw gevestigd als Duitse staten.

Als reactie op het verzoek van Litouwen om onafhankelijkheid, begon de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken met militaire acties in Litouwen. Sovjettroepen grepen gebouwen in de hoofdstad, Vilnius en andere steden en vuurden op demonstranten. Na twee dagen en internationale veroordeling trokken de Sovjet-troepen zich terug.

Tsjechoslowakije, Roemenië en Bulgarije wierpen het communistische bewind kort na Oost-Duitsland af, wat het effectieve einde van de Koude Oorlog aangeeft. Op 3 oktober 1990 werden Oost- en West-Duitsland herenigd na 45 jaar divisie.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft resolutie 678 aangenomen, waarin wordt geëist dat Irak zijn troepen onvoorwaardelijk terugtrekt uit Koeweit. Dit was het laatste aanbod van de Raad aan Irak - dat reeds 11 eerdere resoluties over zijn bezetting van Koeweit had verworpen - en machtigde VN-leden om geweld tegen Irak te gebruiken als het zich op 15 januari 1991 niet zou houden.

Om de oorlog van 1980-88 tegen Iran te financieren, had Irak zwaar geleend van het emiraat Koeweit en in 1989 gelobbyd om zijn schuld aan dat land te vergeven. De weigering van Koeweit om de schuld te vergeven leidde ertoe dat Irak op 2 augustus 1990 binnenviel en Koeweit als een provincie claimde.