Tegen de tijd dat de Geallieerden in september 1945 in Potsdam samenkwamen, was het duidelijk dat Stalin regering hechte controle wilde houden over de Oost-Europese landen die Sovjetlegers tijdens de oorlog hadden bezet. Het westerse wantrouwen groeide toen de Soviëts aandrongen om Polen westwaarts te duwen naar landen met miljoenen Duitsers om nog maar te zwijgen over de toenemende communistische activiteiten in Iran, Griekenland en aan de Italiaans-Joegoslavische grens.