In het verdrag met de geallieerden stemde Italië ermee in Istrië, Dalmatië en al zijn koloniën af te staan. De stad Triëst en haar omgeving zou een internationale "vrije stad" worden tot de latere afscheiding tussen Italië en Joegoslavië in 1954.