In het kader van de Vredesverdragen van Parijs zijn de grenzen van Hongarije weer teruggedraaid naar de grenzen die vóór de Overeenkomst van München van 1938 bestonden. Zo ook Tsjecho-Slowakije, behalve Ruthenia, dat werd afgestaan aan de Sovjet-Unie. Roemenië stemde ermee in om terug te keren naar de vooroorlogse grenzen, met uitzondering van de zuidelijke Dobruja, die werd afgestaan aan Bulgarije, en Bessarabië en Boekovina, die werden hersteld in de Sovjet-Unie.
In het kader van de vredesverdragen van Parijs heeft Finland Petsamo afgestaan aan de Sovjet-Unie, zoals was overeengekomen in de wapenstilstandsovereenkomst van 1944.