Vanaf 1947 begonnen de westerse geallieerden hun zones in Duitsland economisch en politiek te fuseren. Als reactie daarop hebben de Sovjets land- en watertoegang tot Berlijn afgesloten vanuit het westen. De westerse geallieerden konden echter voorkomen dat Berlijn uitgehongerd werd door overgave door aan alle behoeften van de stad te voorzien door middel van luchtbruggen. Onwillig om een oorlog te beginnen door het bevoorradingsvliegtuig neer te schieten, werden de Sovjets gedwongen terug te vallen.