Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, George Marshall, een plan om de wederopbouw van geallieerde en bezette landen in Europa te helpen, die in 1948 als de Foreign Assistance Act werd goedgekeurd. Hoewel de wet $ 5.3 miljard aan hulp beloofde, nam het bedrag toe tot $ 17 miljard over vier jaar implementatie. Het plan werd door de Sovjetunie en zijn satellieten verworpen.