Minder dan een maand na de ondertekening van het Rio Pact in 1948 - en terwijl het Charter van de Organisatie van Amerikaanse Staten werd afgerond in Bogota - brak er in Colombia een burgeroorlog uit tussen pro-Amerikaanse conservatieven en groepen die zichzelf steeds meer zagen als communist. Tien jaar later leidde Fidel Castro een succesvolle revolutie in Cuba, waarbij hij het communisme overnam om Sovjetsteun te krijgen voor zijn nieuwe regime. Toen Castro ermee instemde om Sovjetraketten in zijn land te hosten, veroorzaakte hij een crisis die Cuba kortstondig tot het brandpunt van de Koude Oorlog maakte.