Het Handvest van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) werd opgesteld en ondertekend op de Negende Internationale Conferentie van Amerikaanse Staten in Bogota, Columbia, door de Verenigde Staten en de onafhankelijke naties van Zuid- en Midden-Amerika. Het verdrag zou in werking treden op 13 december 1951, met de geboorte van de OAS - een organisatie gericht op regionale solidariteit en samenwerking op het Amerikaanse continent.