In 1948 blokkeerde de Sovjet-Unie het door de geallieerden bezette West-Berlijn, in de hoop het gebied te verwerven als onderdeel van een aaneengesloten Sovjet-bezettingszone.