Op 4 april vormden de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten de NAVO-alliantie om de Sovjet-Unie tegen te werken. Op 12 mei beëindigden de Sovjets de Berlijnse blokkade. Elf dagen later werd de westelijke bezettingszone van Duitsland een onafhankelijke republiek. Het door de Sovjet bezette oosten volgde in oktober.