Het Noord-Atlantisch Verdrag werd ondertekend in Washington DC en vormde een formeel bondgenootschap - de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of NAVO - tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Denemarken, IJsland, Italië, Noorwegen, Portugal, en de Verenigde Staten. Het verdrag, in de eerste plaats gericht tegen de Sovjet-Unie, verplichtte elke lidstaat om elke gewapende aanval tegen een andere lidstaat, in Europa of Noord-Amerika, als een aanval tegen allen te beschouwen.