De Sovjets en Amerikanen hadden zich in 1948 teruggetrokken uit Korea en lieten het verdeeld tussen een communistisch Noord-Korea en een kapitalistisch Zuid-Korea. In juni 1950 viel Noord-Korea het zuiden binnen - een beweging die werd veroordeeld door de recent gevormde Verenigde Naties. Door te profiteren van een Sovjet-boycot wegens het gebrek aan erkenning van de Volksrepubliek China, stemde de VN unaniem in met het optreden namens Zuid-Korea.