De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft Resolutie 82 van de VN-Veiligheidsraad aangenomen waarin wordt geëist dat Noord-Korea de invasie van Zuid-Korea onmiddellijk beëindigt en zijn troepen terugbrengt naar de 38e breedtegraad. De maatregel werd aangenomen met 9 stemmen, geen enkele stemde tegen en Joegoslavië onthield zich van stemming. De Sovjet-Unie was afwezig in de vergadering omdat ze destijds alle VN-vergaderingen boycot, deels vanwege het falen van de VN om de Volksrepubliek China te erkennen.