Met het falen van Noord-Korea om zich terug te trekken uit Zuid-Korea, heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 84 van de VN-Veiligheidsraad aangenomen waarin wordt aanbevolen VN-leden militaire bijstand te verlenen aan Zuid-Korea onder het verenigde bevel van de Verenigde Staten. De resolutie slaagde met de stemmen van Cuba, Ecuador, Frankrijk, Noorwegen, de Republiek China (Taiwan), het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waarbij Egypte, India en Joegoslavië zich onthielden. Hoewel de eerste Amerikaanse troepen al op 30 juni aankwamen in Korea, stond de resolutie een volledige westers engagement toe voor de oorlog.