Het Verdrag van San Francisco trad in werking, waardoor officieel de Geallieerde bezetting van Japan werd beëindigd en in principe de Japanse soevereiniteit werd hersteld. Het verdrag bevatte echter wijzigingen waardoor de Verenigde Staten konden ingrijpen in Japanse binnenlandse ruzies, waardoor de onafhankelijkheid van Japan werd beperkt. Deze wijzigingen werden geschrapt toen het verdrag in 1960 werd herzien. De VS bleven tot 1968 de controle behouden over de insulaire ketens van Okinawa en Iwo Jima en tot 1972 van Okinawa.