Tussen middernacht en 2 uur 's ochtends op 1 november 1954 - het katholieke feest Allerheiligen - maakte het Nationale Bevrijdingsfront (FLN) 30 individuele aanvallen op politie- en militaire doelen rond Frans Algerije. De aanslagen zouden Toussaint Rouge heten, oftewel "Rode Allerheiligen", en stellen François Mitterrand, toen de Franse minister van Binnenlandse Zaken, voor om twee bedrijven van de Compagnies Républicaines de Sécurité en drie bedrijven van parachutisten naar Algerije te sturen. In het volgende jaar zou het aantal soldaten in Algerije toenemen van 56.000 naar 83.000 toen de Algerijnse oorlog begon.