De Arbeiderspartij van Vietnam werd gevormd in Zuid-Vietnam, de communistische ondergrondse activiteit nam toe, en Viet Minh-troepen begonnen terug te keren.