De komst van de jaren 1960 zag de Koude Oorlog opwarmen, aangewakkerd door de vooruitgang in rakettechnologie. In 1961 bereikte Berlijn opnieuw een nieuwe crisis toen de communistische Oost-Duitse regering een muur bouwde om te voorkomen dat zijn burgers naar het westen vluchtten. De Berlijnse muur zou de Duitsers 28 jaar lang gescheiden houden.