Een groep linkse juniorofficieren leidde een opstand tegen de autocratische regering van generaal Ydigoras Fuentes in Guatemala - die in 1958 de macht greep - maar werd verslagen. De overlevende officieren vluchtten naar de oostelijke heuvels om de revolutionaire beweging van 13 november te beginnen (MR-13). Deze opstand zou het begin betekenen van 36 jaar burgeroorlog in Guatemala.