Eind 1960 hield de Unie van Zuid-Afrika een referendum over het worden van een republiek, die lang een grondbeginsel van de Nationale Partij was; 52,3% van de blanke Zuid-Afrikanen stemden vóór. Begin volgend jaar werd de grondwet van de Republiek Zuid-Afrika ingevoerd, die in werking trad op 31 mei (dezelfde datum waarop de Tweede Engels-Boerenoorlog was geëindigd in 1902 en de Unie van Zuid-Afrika was gevormd in 1910). Die dag verliet Zuid-Afrika het Gemenebest en werd de republiek Zuid-Afrika. De gouverneur-generaal werd vervangen door een staatspresident, hoewel de premier het gezag bleef houden