In juni 1960 begonnen afgevaardigden van de Vrijstaat Congo van Antoine Gizenga te onderhandelen met de centrale regering van Congo tijdens de missie van de Verenigde Naties in Léopoldville, wat leidde tot een wapenstilstand tussen de twee facties op 27 juli. Op 2 augustus werd Cyrille Adoula premier van Congo, waarbij Gizenga werd aangesteld als een van zijn vice-premiers. Gizenga reageerde door op 5 augustus de regering van Adoula te erkennen, hoewel zijn regime in Stanleyville tekenen van autonomie bleef vertonen totdat het in januari 1962 werd ontbonden.