Geconfronteerd met intens geweld tussen Hutu en Tutsi etnische groepen in het Koninkrijk Rwanda, onderdeel van de Belgisch-geregeerde Ruanda-Urundi Unie, ging België akkoord met de verdeling van Ruana-Urundi. In september 1961 stemde een referendum in Rwanda om het koninkrijk te beëindigen en de Republiek Rwanda werd uitgeroepen. Rwanda werd volledig onafhankelijk van België met de ontbinding van Ruanda-Urundi op 1 juli 1962, hoewel de onrust in de nu door Hutu gedomineerde natie zich in 1964 zou voortzetten.