In 1957 begon de Volksrepubliek China met de aanleg van een weg door Aksai Chin, een gebied in de Himalaya dat ook door India werd opgeëist, wat de Indianen ertoe aanzette troepenaantallen en grenspatrouilles in het gebied op te voeren. Op 20 oktober 1962 lanceerden de Chinezen twee aanvallen tegen India - een in Aksai Chin, de andere 1000 km ten oosten van de ook betwiste North East Frontier Agency (NEFA). Na het overweldigen van de Indiase posities, verklaarden de Chinezen een eenzijdig staakt-het-vuren, zich terugtrekkend uit NEFA maar hun greep op Aksai Chin behouden.