Nadat Malaya en de Britse koloniën van Singapore, Noord-Borneo en Sarawak overeenkwamen zich te verenigen om Maleisië te creëren, voerde Indonesië - wiens leider, Soekarno, Maleisië als een Britse marionettenstaat beschouwt - niet-verklaarde oorlogsvoering op laag niveau in Borneo en, later, Maleisië. Britse en Commonwealth-troepen ondersteunden Maleisië en hielpen de Indonesische aanvallen af te weren. Na langdurige oorlogsvoering stemde Indonesië in met het formeel erkennen van Maleisië in augustus 1966.