Malaya en de Britse koloniën van Noord-Borneo, Sarawak en Singapore sloten zich aan om de onafhankelijke Federatie van Maleisië te vormen. De datum van 31 augustus 1963 was aanvankelijk gekozen voor de vorming van Maleisië om samen te vallen met de onafhankelijkheidsdag van Malaya en de Britten die zelfbestuur gaven aan Sarawak en Noord-Borneo, maar werd uitgesteld na oppositie uit Indonesië.