Vanaf 1960 drong de Somalische bevolking van het Northern Frontier District van de Britse kolonie Kenia aan op hervorming en autonomie, zo niet op integratie van hun regio in het naburige Somalië. Met hun eisen onvervuld en Keniaanse onafhankelijkheid opdoemen, kwamen ze in november 1963 onder de vlag van de Noordelijke Grensbeweging Bevrijdingsbeweging in opstand. Onbekwaam om de Keniaanse regering militair te evenaren, namen de Shifta (rebellen) hun toevlucht tot mijn oorlogsvoering - landmijnen leggend op het verwachte pad van het Keniaanse leger - in 1965, waarop de Kenianen reageerden door de Somalische bevolking systematisch af te ronden in 'beschermde dorpen'. Uiteindelijk stemden beide partijen in oktober 1967 in met een door Somalië gesponsord staakt-het-vuren en een politieke regeling.