De steun aan de Federatie van Rhodesië en Nyasaland was altijd zwakker geweest in Noord-Rhodesië en Nyasaland dan in het blanke Zuid-Rhodesië, maar aan het begin van de jaren zestig werd de premier van de federatie, Sir Roy Welensky, door Afrikanen steeds onaanvaardbaar als reactionair gezien, vooral zijn steun voor Katanga's afscheiding uit Congo. Het Verenigd Koninkrijk aanvaardde uiteindelijk het recht van Nyasaland om zich in 1962 af te scheiden en verleende het daaropvolgende jaar hetzelfde privilege aan Noord-Rhodesië. Op 31 december 1963 werd de Federatie van Rhodesië en Nyasaland formeel ontbonden en werden de activa verdeeld onder de territoriale overheden.