Op 5 juni 1968 begon de nieuw benoemde Tsjechische Communistische Eerste Secretaris Alexander Dubcek een hervormingsprogramma dat haaks staat op het beleid in de Sovjetunie. De Sovjet-Unie werd hierdoor bedreigd en leidde een massale invasie van Tsjechoslowakije, waardoor de hervormingen werden beëindigd.