Tijdens de Strategic Arms Limitation Talks kwamen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie overeen om het aantal gebruikte ballistische raketwerpers te beperken.