In 1967 veroverde Israël grote delen van het Arabische grondgebied, die de door de Sovjet-Unie gesteunde Egypte en Syrië probeerden te heroveren in 1973. Toen ze faalden, nam de Arabische wereld wraak tegen de steun van de VS aan Israël met een olie-embargo tegen het Westen. Verdere instabiliteit in de regio deed zich voor toen etnische spanningen tussen Grieken en Turken op Cyprus een Turkse invasie van dat eiland teweegbrachten en Palestijnse vluchtelingen meehielpen met het op gang brengen van een burgeroorlog in Libanon.