Tegen het eind van de jaren zestig was de Amerikaanse publieke opinie sterk gekanteld tegen betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam, een houding verergerd toen de betrokkenheid zich verspreidde naar Laos en Cambodja. Ondertussen raakte de Volksrepubliek China in botsing met de Sovjet-Unie, waardoor de betrekkingen van China met de VS werden verbeterd en de vrees van de VS voor één communistisch blok om de controle over Azië te verliezen, werd weggenomen. Deze factoren leidden ertoe dat de Amerikaanse president Nixon ermee instemde zich terug te trekken uit Vietnam en de vredesakkoorden van Parijs te regelen, een staakt-het-vuren tussen alle partijen.