De Verenigde Staten, Zuid-Vietnam, Noord-Vietnam en de Voorlopige Revolutionaire Regering (Vietcong) hebben de vredesakkoorden van Parijs ondertekend. Dit verdrag vestigde een staakt-het-vuren in Vietnam, waardoor de VS zich terugtrokken en haar directe militaire betrokkenheid bij het conflict aldaar kon beëindigen. De akkoorden drongen ook aan op een onderhandelde vreedzame hereniging van Vietnam en democratische verkiezingen, hoewel deze overeenkomst spoedig uit elkaar zou vallen naarmate Noord en Zuid-Vietnam de gevechten hervatten.