Slechts enkele maanden na de vredesakkoorden van Parijs raakte Nixon verwikkeld in het Watergate-schandaal, dat uiteindelijk zijn presidentschap beëindigde. Nu de VS zijn afgeleid door het schandaal en waarschijnlijk niet verder zullen ingrijpen, heeft Noord Vietnam een grootschalige invasie en verovering van het zuiden gelanceerd. Communistische revolutionairen in de rest van Indochina volgden dit voorbeeld, waarbij de Rode Khmer greep kreeg op Cambodja en de Pathet Lao Laos overnam.