In Operasi Seroja (operatie Lotus) bombardeerde de Indonesische marine Dili, de hoofdstad van het onlangs onafhankelijke Oost-Timor, gevolgd door de gelijktijdige landing van Indonesische zeevarende troepen en parachutisten. Verdere aanvallen betroffen Bacau op 10 december en Liquisa en Maubara op eerste kerstdag. Oost-Timoreze troepen bleven tot 1978 echter in het binnenland staan en sporadische guerrilla-oorlogsvoering zou zich voortzetten in de jaren 1990.