In juli 1977 beschuldigde Egypte Libië van het sponsoren van terroristische activiteiten in Egypte als protest tegen de Egyptische vredesbesprekingen met Israël, wat leidde tot een korte grensoorlog tussen de twee landen. Egypte was overwinnaar, resulterend in een staakt-het-vuren en teruggaan naar status quo ante bellum.