Als reactie op de PLO-activiteit aan de noordgrens, stemde Israël ermee in Libanon's Maronite Phalange te ondersteunen in ruil voor een vredesverdrag met Libanon. Israël viel binnen in juni 1982, met succes de PLO uit het land verdrijven tegen september van dat jaar. De moord op Falangist, president-elect Bachir Gemayel, belemmerde de voortgang naar een vredesverdrag en de aanhoudende Israëlische aanwezigheid veroorzaakte een ontstentenis van het publieke sentiment tegen de Phalange. In 1985 trokken de Israëlische troepen zich terug in een bufferzone in het zuiden van het land en trokken zich volledig terug in 2000.