Kort nadat Gorbatsjov secretaris-generaal van de Sovjet-Unie werd, kreeg hij de steun van het Politbureau om een terugtrekking uit de oorlog in Afghanistan te zoeken. In de Geneefse akkoorden van 1988 stemden de Sovjets ermee in zich onmiddellijk terug te trekken, hun laatste troepen in februari 1989 te verwijderen, maar de politieke steun van de stervende Volksrepubliek Afghanistan voort te zetten