De eerste uitdaging voor de orde na de Koude Oorlog kwam in augustus 1990, toen Irak van Saddam Hoessein Koeweit binnenviel en annexeerde. Als reactie hierop hebben de Verenigde Naties een door de VS geleide coalitie - waaronder leden van het vervaagde Warschaupact - toestemming gegeven om naar de Perzische Golf te reizen en de Irakezen te verdrijven. De campagne was een doorslaand succes, maar liet een vijandige Saddam Hussein aan de macht in Irak.