Defensie en ministers van Buitenlandse Zaken van Bulgarije, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen, Roemenië, en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken bijeen in Hongarije verklaren de Verdragsorganisatie voor Vriendschap, Samenwerking en Wederzijdse Hulp (Warschau Pact) van het Verdrag van Warschau ontbonden. Het Warschaupact werd formeel ontbonden in Praag, Tsjechoslowakije, op 1 juli.