Tegen het einde van Mei 1940 beschikte de Duitse Kriegsmarine over een achttal stukken spoorweggeschut van het type Krupp K5 Leopold.

Twee vuurmonden van de 702de Eisenbahnbatterie behorende tot het 240ste Marine Kustbataljon waren nabij Wimmereux gestationeerd.

Elk kanon bestond uit twee treinstellen, het wapen zelf met twee wagons munitie, een wagon luchtdoelgeschut met twee munitiewagons, drie wagons voor de manschappen, een wagon als magazijn, een keukenwagon en nog een platte wagon met een schuilplaats tegen de luchtdruk.
Het tweede stel bestond uit drie munitiewagons, een wagon luchtafweer met zijn munitiewagon, een personenwagon, twee wagons materiaal voor de K5 en een voor de uitrusting, een wagon met schuilplaats en negen wagons voor de diverse voertuigen van de batterij.

De stukbemanning bestond uit 41 man, verder reisden nog een aantal manschappen mee ter bescherming van de batterij.

De munitie bestond uit verschillende soorten granaten, de Granate 35 (Ei) diende om het stuk in te schieten en liet bij inslag een grote rookwolk die tot twee minuten kon blijven hangen achter.
De Granate 35 die 225 kilo woog kon al naar gelang de aandrijflading een bereik van 62 kilometer hebben.
Als aandrijflading werd een huls gebruikt met twee kardoezen voor de kleine en drie kardoezen voor de grote lading.
Een derde granaat om te oefenen, de Granate 35 (Üb) vervolledigd dit trio.
En dan was er nog een speciale, de 28 cm Raketengranate 4331, door middel van een ingebouwde aandrijflading, die 19 seconden na het afvuren onstak, had deze granaat van 247 kilo een bereik van 86,5 kilometer.
Met deze granaat kon van aan de Franse kust het halve graafschap Kent in Engeland onder vuur genomen worden.

De treinen werden natuurlijk niet aan waarneming blootgesteld en zo veel mogelijk in spoorwegtunnels verborgen gehouden, verder werd ook gebruik gemaakt van tunnels in steengroeven.
Ter bescherming van de kanonnen zelf werden bunkers gebouwd die vanwege hun speciale vorm van het dak de naam Dombunker kregen, deze constructie was bedoeld om bommen af te laten ketsen en ziet er uit als het dak van een grote domkerk.
Van uit die opstellingsplaatsen vertrokken de treinen dan naar de schootsopstelling, deze kon bestaan uit een draaischijf wat dan een 360 graden schootsveld opleverde maar meestal werd gebruik gemaakt van een bocht in de spoorweg.

 

 

Het kanon kon op de wagen maar een weinig in richting bewegen, door een bocht in de spoorweg kon het echter op een groot gebied gericht worden

 

Een treinstel …

 

… met meerdere wagons onderweg

 

Een K5 Leopold in stelling

 

Het afvuren moet indrukwekkend geweest zijn

 

Frontaal aanzicht van een dombunker, hier ziet men ook een tweede spoor naast de bunker

 

De dombunker in de steengroeve van Hydrequent

 

Van aan de aansluiting op het spoorwegnet, rechts onder, via de dombunker in Wimmereux, midden, zijn vandaag de sporen nog terug te vinden

 

Aan de spoorwegovergang van de D237 staat een Mannschaftsbunker, hier was de aansluiting met het Franse spoorwegnet

 

De bunker ligt op een paar meter van de overgang …

 

… en heeft ook de vorm van een dombunker

 

Het verdwenen spoor is nog moeilijk te herkennen aan de overzijde van de overweg

 

Van de bunker rechts is het traject van de spoorweg tot de dombunker, links boven, ondanks de bebouwing nog goed te zien, ook een mogelijk tweede spoor rechts van het eerste tot boven de dombunker

 

De bunker is nu vrijwel ingesloten door bebouwing

 

De dombunker in de noordelijke woonwijk van Wimmereux ...

 

… vandaag in privaat gebruik

 

Een van de poorten

 

Nu een privaat weg, tijdens WO II verliep hier waarschijnlijk het tweede spoor

 

Het vervolg van het traject tot aan de golfterrein

 

Links het hellende spoorweg talud naar de golfplaats toe

 

Een overzicht van de golfplaats met links op haar rand de voortzetting van het talud

 

Een beeld genomen op het talud aan de rand van het golfterrein in de richting van de dombunker, hier is nu ook een tweede talud zichtbaar … de hole links in beeld staat er boven op

 

Op het golfterrein zelf bevinden zich ook meerdere bunkers

 

Eens voorbij de laatste bunker op het golfterrein begint een boog in het traject tot op de Point des Oies ...

 

… waar het spoor hier tussen de resten van bunkers eindigde

 

De geallieerden hebben verschillende K5 Leopold's buitgemaakt waaronder deze in Italië …

 

… en deze die nu te bezichtigen is in het museum van de Batterie Todt