De Zweedse Pvkv m/43 is een antit tank voertuig ontworpen in 143 en wegens technische problemen pas in 1946 in gebruik genomen.

Het voertuig zo als het hier te zien is werd midden der jaren vijftig gemoderniseerd, het kreeg onder andere een gesloten dak en het kanon een rookafzuiger, ook de motor werd vervangen door een dubbele Scania Vabis L603.

In die configuratie bleef het voertuig nog in gebruik tot in de zeventiger jaren.