De AMX 13 mod 56 VCI, Véhicule de Combat d'Infanterie, van Franse makelij was in het Belgisch leger lange tijd in gebruik

AMX-13 VTT (véhicule transport de troupe) - basismodel met mitrailleur MAG in een CALF38-torentje (305 stuks)

AMX-13 PC (poste de commandement) - commandopost met aangepast interieur en met een ringaffuit voor een .50-mitrailleur M2HB. (72 stuks)

AMX-13 Cargo - vrachtversie, eveneens voorzien van een .50-mitrailleur. (58 stuks)

AMX-13 Mor - mortierplatform met 81mm-mortier M1. Deze kon vanuit het voertuig afgevuurd worden, langs een ronde opening in het dak dat voorzien was van een 4-delig luik. In het bemanningscompartiment bevonden zich rekken voor 40 korte en 88 lange mortierbommen. (90 stuks)

AMX-13 MILAN - tankjager met MILAN-systeem, zeer waarschijnlijk gebaseerd op de versie Mor. Hij beschikte dus noch over een torentje, noch over een ringaffuit, maar was voorzien van een 4-delig dakluik en bijkomend een aantal steunen voor de lanceerpost. Die werd tijdens verplaatsingen in een rek in het gevechtscompartiment geplaatst. Verder was er nog een rek voor 8 missilecontainers in het midden en zitjes voor de MILAN-ploeg aan weerszijden. (86 stuks)

AMX-13 ENTAC - tankjager met intrekbare lanceerafuit voor de ENTAC-missile. Deze werd op het einde van de jaren '70 vervangen door de MILAN. (30 stuks)

De AMX-13 verving vanaf 1969 de M75 "Full-Track" bij de infanterie-eenheden en werd zelf tussen 1982-1987 afgelost door de M113A1-B en AIFV-B. De meesten stroomden door naar de reserve-eenheden: in het begin van de jaren '90 hadden de 10e en 12e panterinfanteriebrigade elk 139 AMX-13's waarvan 24 met MILAN.