De T72 werd op de militaire parade in 1978 voor het eerst openlijk vertoond.

Deze tank vormde in het begin der tachtiger jaren een serieuze bedreiging voor de westerse tanks en werd naar talrijke landen geëxporteerd.

De T72 werd dan ook veel ingezet in de verschillende oorlogen in het Midden Oosten en is zelfs op de dag van vandaag nog regelmatig in nieuwsberichten te zien.