Alhoewel de VAMPIR niet de eerste ontwikkeling was op gebied van infra rood kan men deze wel als de eerste draagbare infra rood apparatuur beschouwen.

De ontwikkeling van deze apparatuur maakte het mogelijk Panzer Grenadiere uit te rusten en in te zetten in verband met de Kampfgruppe SPERBER.

De ontwikkeling van dit wapen werd op bevel van Hitler zo geheim gehouden dat er weinig van gedocumenteerd werd en hierdoor is er in de naoorlogse literatuur weinig over te vinden.

Een andere oorzaak is dat de ontwikkeling pas laat begonnen is en de tijdsspanne voor documentatie dan ook kort was.