Vrij snel na de machtsovername werd in 1934 het idee van de Volkswagen geboren, in zijn openingsrede van het Berlijnse autosalon verkondigde Hitler dat de constructie en de bouw van een auto voor het volk de eerste opgave voor de Duitse automobielindustrie.

 

Later werden de specificaties voor dat voertuig opgegeven, het moest voor minstens vier personen plaats bieden, mocht niet meer dan zeven liter op honderd kilometer verbruiken, moest een snelheid van honderd kilometer per uur kunnen aanhouden en mocht niet meer dan duizend Reichsmark kosten.

Voor de uitvoering van het project stelde Hitler zijn partijgenoot Werlin aan, deze meende dat Prof. Porsche die zich reeds met de ontwikkeling van kleine voertuigen bezig hield voor de ontwikkeling van deze wagen de juiste man was.

De financiering van het project zou het “Reichsverband der Deutschen Automobilindustrie” (RDA) over nemen, hiermee zou Porsche op 22 Juni 1934 een contract sluiten.

Dit verdrag was zeer scherp opgesteld en Porsche kreeg slechts tien maanden om drie prototypes te bouwen, dit in de hoop dat Porsche zou mislukken en de industriëlen hun eigen kleine wagen aan Hitler konden voorstellen, dit plan mislukte bij Hitler die Porsche wegens zijn vaardigheden als constructeur wel kon waarderen.

Zo bleef het project bij Porsche en deze beloofde tegen 1935 in het openbaar het Duitse volk zijn “Volkswagen” alhoewel de eerste twee prototypes (V 1 en V 2) eerst tien maanden na de termijn in Februari 1936 gereed kwamen.

De drie volgende prototypes (V 3 serie) volgden in Oktober dat jaar, deze V 3-Käfer bezaten reeds de latere VW kever karakteristieke kenmerken, de gestroomlijnde kevervorm, torsiestaaf vering en de tot op het laatst in de VW-Kever gebruikte viercilinder viertakt boxermotor.

Deze motor werd in gebruik genomen nadat bleek dat de tweetakt motoren met dubbele zuigers van de V 1 en V 2 prototypes niet voldeden.

Ondanks dat met deze vijf voertuigen reeds uitgebreide testritten waren gemaakt die over het algemeen positief verliepen wou de RDA deze niet voor waar hebben en eiste een test met een reeks wagens, de W 30-serie, deze werd in 1937 gebouwd.

De testen werden doorgevoerd door het “Fahrbereidschaft VW” bestaande uit 120 SS mannen onder leiding van Hauptsturmführer Albert Liese, hierbij werden ongeveer twee en een half miljoen kilometer met succes afgelegd.

In het voorjaar ontving Hitler ook nog een testvoertuig waarvan hij zeer aangedaan was, wegens de onenigheid tussen de RAD en Porsche, die een productie zo als de Ford fabrieken in de US voor ogen had, besloot Hitler de bouw van de Volkswagen in een staatsfabriek onder te brengen en het project over te dragen aan de NS organisatie Krafft durch Freude.

Op 26 Mei 1938 werd in het Nedersaksische vlakke land nabij Fallersleben de eerste steen voor de Volkswagen fabriek gelegd, het was de bedoeling dat egen het einde van 1939 de eerste 500 Volkswagen zouden geleverd worden.

De gewone burger zou in de mogelijkheid zijn door het maandelijks sparen van vijf Reichsmark een Volkswagen te verwerven, door het uitbreken van de oorlog in 1939 werd de bouw in serie verhinderd en ook de levering aan de spaarders.

De volledige productie capaciteit werd op oorlogsproductie gericht, zo liep onder andere van af 1940 de militaire versie van de Volkswagen de Kübelwagen van de band.

De 210 reeds gebouwde KdF wagens werden ter beschikking van partijleden en hoge functionarissen gesteld.

VW-Kübelwagen Type 82 serie model
VW-Kübelwagen Type 82 serie model

 

Prof. Ferdinand Porsche bij zijn bekendste schepping, de Volkswagen Kever
Prof. Ferdinand Porsche bij zijn bekendste schepping, de Volkswagen Kever

 

Het prototype V 3 (1936), alhoewel later nog veel details gewijzigd werden is de grondvorm al duidelijk herkenbaar
Het prototype V 3 (1936), alhoewel later nog veel details gewijzigd werden is de grondvorm al duidelijk herkenbaar

 

Voor de oorlog was het in Duitsland de gewoonte eerst het onderstel te maken, dat vergemakkelijkte de aanpassingen aan het chassis, hier het onderstel van het prototype V 3
Voor de oorlog was het in Duitsland de gewoonte eerst het onderstel te maken, dat vergemakkelijkte de aanpassingen aan het chassis, hier het onderstel van het prototype V 3

 

Een later prototype van de terreinwagen 62, ook wel Stuka genoemd, hier is de typische structuur van de carrosserie reeds zichtbaar.
Een later prototype van de terreinwagen 62, ook wel Stuka genoemd, hier is de typische structuur van de carrosserie reeds zichtbaar.

 

Op verzoek van Hauptsturmführer Liese maakte chef ingenieur Rudolf Riegel van de firma Porsche dit vroege prototype met opgeplaatste MG
Op verzoek van Hauptsturmführer Liese maakte chef ingenieur Rudolf Riegel van de firma Porsche dit vroege prototype met opgeplaatste MG

 

Op basis van de VW 38, het terreinvoertuig van Kraft durch Freude, kwam het eerste prototype van het Type 62 op 3 November 1938 klaar, de carrosserie heeft nog de afgeronde vormen
Op basis van de VW 38, het terreinvoertuig van Kraft durch Freude, kwam het eerste prototype van het Type 62 op 3 November 1938 klaar, de carrosserie heeft nog de afgeronde vormen

 

Om de terreinvaardigheden te verbeteren zo als de Wehrmacht het wenste werd het Type 62 verbeterd en ontstond het Type 82, bij dit prototype is het reservewiel nog verzonken aangebracht
Om de terreinvaardigheden te verbeteren zo als de Wehrmacht het wenste werd het Type 62 verbeterd en ontstond het Type 82, bij dit prototype is het reservewiel nog verzonken aangebracht

 

Het eerste prototype bij testritten op het oefenterrein van Münsingen, 14 November 1938, voor de terreinwagen werden de deuren door zeilen vervangen hier opgerold zichtbaar, ook de Kübelsitze zijn goed herkenbaar
Het eerste prototype bij testritten op het oefenterrein van Münsingen, 14 November 1938, voor de terreinwagen werden de deuren door zeilen vervangen hier opgerold zichtbaar, ook de Kübelsitze zijn goed herkenbaar

 

De Kübelwagen

 

Het eerste idee voor een militaire versie van de VW ontstond reeds op 11 April 1934 tijdens een bespreking tussen Porsche en vertegenwoordigers van de Reichskanzlei, men besprak de mogelijkheid om op het chassis drie soldaten met een licht machinegeweer en munitie te kunnen vervoeren, dit idee werd echter nooit uitgewerkt.

Hauptsturmführer Albert Liese van de Fahrbereitschaft VW nam het idee echter weer op en ging er op 14 Januari 1938 mee naar Generaal van de Infanterie in het Heereswaffenambt en probeerde zijn naamgenoot van de mogelijkheden van een militaire versie van de VW te overtuigen.

Generaal Liese toonde interesse en stelde nog dezelfde dag Oberstleutnant Fichtner aan die de ontwikkeling van een militair voertuig op basis van de door Hauptsturmführer Albert Liese voorgelegde constructie tekeningen van de VW moest opvolgen.

Op 24 Januari 1938 lagen Porsche de specificaties van de Wehrmacht voor, het voertuig zou vier soldaten met uitrusting moeten kunnen vervoeren.

Het was de ingenieurs van Porsche onmiddellijk duidelijk dat om hier aan te voldoen het totale gewicht de 950 kg niet mocht overschrijden, 150 kg minder dan de burgeruitvoering.

Vermits de chassis 400 kg woog en de laadcapaciteit ook 400 kg moest bedragen, vier soldaten met uitrusting, bleef er voor de opbouw nog 150 kg over.

Om dat te bereiken moest men nieuwe wegen op dat gebied begaan omdat de opbouw van een voertuig van deze grotte gewoonlijk rond de 350 kg bedroeg.

Dit probleem werd door Porsche in samenwerking met de firma Trutz uit Gotha die reeds ervaring had met de bouw van militaire voertuigen opgelost.

Op 1 Januari1938 werd de opdracht tot de bouw van een prototype gegeven, dit werd reeds na elf maanden ontwikkeling en bouwtijd op 3 November 1938 aan het HWA voorgevoerd, en hiermee was de “Kübelwagen” geboren.

Deze benaming is een verkorting van het woord “Kübelsitzwagen” en slaat op de vorm van de in de Wehrmacht voertuigen ingebouwde zetels en niet op de carrosserie, alle voertuigen van de Wehrmacht waren dus Kübelsitzwagen, pas later ontstond zo door verdere inkorting de populaire benaming VW-Kübel.

Vermits het HWA geen bezwaren had werd nog dezelfde maand met de testritten begonnen, het prototype toonde zich al snel tegenover de lichte wagens van de Wehrmacht overlegen.

Ondanks de VW-Kübel het geen vierwielaandrijving had was door het lichte gewicht het rijden op het terrein geen probleem, de luchtgekoelde motor was van voordeel in extreme omstandigheden, het zand van de woestijn of het slijk en de kou in Rusland waar dikwijls de VW-Kübel dikwijls de enige inzetbare voertuigen bleven.

Het eerste Type Kübelwagen, Type 62, werd de eerste keer openbaar gepresenteerd op het Weense automobielsalon van 1939, het HWA vroeg toenechter nog verbeteringen voor de terreinvaardigheid.

Porsche bereikte dat door het verhogen van de bodemvrijheid en veranderingen in de overbrenging en het inbouwen van een tussenversnelling op de achterste as, hierdoor steeg het leeggewicht tot 750kg.

De wagen werd aangedreven door dezelfde 985 cc boxermotor die voor de burgerlijke uitvoering voorzien was, dit model type 82 genoemd werd vanaf 1940 in de VW-Werken in Wolfsburg in serie gebouwd, de carrosserie werd door de Ambi-Budd-Werken geleverd en in Wolfsburg enkel gemonteerd.

Bij de troepen werd het Type 82 overal onder de naam Kübelwagen bekend, in 1940 liepen er reeds 1000 van de band en enigen werden ook al in Frankrijk ingezet, in grotere getale bij de veldtocht in Noord Afrika.

Van af Maart 1943 werd ook in het Type 82 een 1130 cc boxermotor ingebouwd, in totaal werden van alle mogelijke varianten van dit type tegen het einde van de oorlog ongeveer 55.000 exemplaren gebouwd.

 

 

 

Nog een blik op het serie model met de onbeklede binnenkant
Nog een blik op het serie model met de onbeklede binnenkant

 

Een later model Kübelwagen bouwjaar 1944
Een later model Kübelwagen bouwjaar 1944

 

Hetzelfde voertuig, de rechthoekige ruit is vervangen door een ovale
Hetzelfde voertuig, de rechthoekige ruit is vervangen door een ovale

 

Een blik op de viercilinder boxermotor
Een blik op de viercilinder boxermotor

 

De motor met de voornaamste onderdelen
De motor met de voornaamste onderdelen

 

In de zomer van 1941 verzamelden manschappen van het Afrikakorps voor verscheping in Griekenland, de Kübelwagens zijn uitgerust met een MG 34
In de zomer van 1941 verzamelden manschappen van het Afrikakorps voor verscheping in Griekenland, de Kübelwagens zijn uitgerust met een MG 34

 

Nog een oefening in Griekenland voor de overvaart
Nog een oefening in Griekenland voor de overvaart

 

 

Eerste optreden van de VW-Kübel in Afrika, Tripolis Februari 1941
Eerste optreden van de VW-Kübel in Afrika, Tripolis Februari 1941

 

Veldmaarschalk Rommel in zijn Kübelwagen, hij vertelde Porsche dat die eens zijn leven gered had in een mijnenveld, door het geringe gewicht waren de ontstekers niet afgegaan, de zware Horch met bagage achter hem ging wel de lucht in
Veldmaarschalk Rommel in zijn Kübelwagen, hij vertelde Porsche dat die eens zijn leven gered had in een mijnenveld, door het geringe gewicht waren de ontstekers niet afgegaan, de zware Horch met bagage achter hem ging wel de lucht in

 

Een Kübel woelt zich door het woestijnzand
Een Kübel woelt zich door het woestijnzand

 

Een korte halte op de Noord Afrikaanse kustweg
Een korte halte op de Noord Afrikaanse kustweg

 

Een graag geziene gast, de Kübel van de veldpost passeert een Flak 88 gespan dat door het Afrikakorps vaak als antitank werd ingezet
Een graag geziene gast, de Kübel van de veldpost passeert een Flak 88 gespan dat door het Afrikakorps vaak als antitank werd ingezet

 

Een colonne van het Afrikakorps maakt halt aan een wegmarkering, Kübelwagen (trop)
Een colonne van het Afrikakorps maakt halt aan een wegmarkering, Kübelwagen (trop)

 

Een Kübelwagen op de kustweg richting westen
Een Kübelwagen op de kustweg richting westen

 

Een Kübelwagen van het DAK met ballonbanden uitgerustEen Kübelwagen van het DAK met ballonbanden uitgerust

 

Rustpauze in de woestijn, de 40 liter tank vooraan word bijgevuld
Rustpauze in de woestijn, de 40 liter tank vooraan word bijgevuld

 

Hetzelfde voertuig rijd terug achteruit, de bevoorradings-colonne krijgt voorrang
Hetzelfde voertuig rijd terug achteruit, de bevoorradings-colonne krijgt voorrang

 

Een Type 82 van de Luftwaffe maalt zich door de vele sporen tijdens Rommel's laatste offensief aan de Kasserine pas in Tunesië
Een Type 82 van de Luftwaffe maalt zich door de vele sporen tijdens Rommel's laatste offensief aan de Kasserine pas in Tunesië

 

Nog een Kübel op dezelfde piste
Nog een Kübel op dezelfde piste

 

Een Kübel van de Luftwaffe brengt een gewonde Britse krijgsgevangen weg
Een Kübel van de Luftwaffe brengt een gewonde Britse krijgsgevangen weg

 

Een Kübelwagen Type 82 (trop) van een Panzer eenheid uitgerust met ballonbanden Kronprinzenrad (200-12)
Een Kübelwagen Type 82 (trop) van een Panzer eenheid uitgerust met ballonbanden Kronprinzenrad (200-12)

 

Met verenigde krachten een voertuig uit het vijandelijke vuur halen, vermoedelijk een Kübel van de Kampfgruppe Barenthin die er in November 1942 toe bijdroeg dat de geallieerde doorbraak in de rug van het Afrikakorps niet lukte
Met verenigde krachten een voertuig uit het vijandelijke vuur halen, vermoedelijk een Kübel van de Kampfgruppe Barenthin die er in November 1942 toe bijdroeg dat de geallieerde doorbraak in de rug van het Afrikakorps niet lukte

 

Twee Kübelwagens van de Brigade Ramcke, deze Fallschirmbrigade was samen met de 164 Infanterie Divisie voor de slag bij El Alamein ter versterking gekomen
Twee Kübelwagens van de Brigade Ramcke, deze Fallschirmbrigade was samen met de 164 Infanterie Divisie voor de slag bij El Alamein ter versterking gekomen

 

Een Luftwaffe eenheid wacht op verscheping naar Afrika
Een Luftwaffe eenheid wacht op verscheping naar Afrika

 

In volle vaart over een van de vlakke zoutzeeën van Tunesië
In volle vaart over een van de vlakke zoutzeeën van Tunesië

 

Kübelwagens van de infanterie divisie Grossdeutschland verzamelen op de Russische steppe
Kübelwagens van de infanterie divisie Grossdeutschland verzamelen op de Russische steppe

 

Een Kübel van de gemotoriseerde infanterie divisie Grossdeutschland in de zomer van 1942 op mars in Rusland
Een Kübel van de gemotoriseerde infanterie divisie Grossdeutschland in de zomer van 1942 op mars in Rusland

 

Een beeld over de inzet van de VW-Kübel bij een SS divisiegepubliceerd door de Illustrierte Beobachter in 1941
Een beeld over de inzet van de VW-Kübel bij een SS divisie gepubliceerd door de Illustrierte Beobachter in 1941

 

Een wiel wisselen was niet zo moeilijk, ook niet in de ijzige winter van 1941/42
Een wiel wisselen was niet zo moeilijk, ook niet in de ijzige winter van 1941/42

 

De luchtgekoelde motor was een groot voordeel tijdens de Russische winter, kleine reparaties konden in noodgeval
De luchtgekoelde motor was een groot voordeel tijdens de Russische winter, kleine reparaties konden in noodgeval

 

Dezelfde Kübel terug op zijn weg door de Russische sneeuw
Dezelfde Kübel terug op zijn weg door de Russische sneeuw

 

Op dergelijk moerassige ondergrond was ook het geringe gewicht van het voertuig geen voordeel meer
Op dergelijk moerassige ondergrond was ook het geringe gewicht van het voertuig geen voordeel meer

 

Een verkenningseenheid houd halt voor een brandend dorp, December 1941, de twee voorste Kübelwagens dragen de antennes van een lichte radiowagen
Een verkenningseenheid houd halt voor een brandend dorp, December 1941, de twee voorste Kübelwagens dragen de antennes van een lichte radiowagen

 

Generaloberst Lindemann bevelhebber van het 18de Leger in de omgeving van Leningrad-Wolchow bij het bezoek van een Korpsstaf
Generaloberst Lindemann bevelhebber van het 18de Leger in de omgeving van Leningrad-Wolchow bij het bezoek van een Korpsstaf

 

Ook de Kübel van een generaal moest wel eens geholpen worden
Ook de Kübel van een generaal moest wel eens geholpen worden

 

Het Type 82 kon een wad van 45 cm aan, Rusland 1944
Het Type 82 kon een wad van 45 cm aan, Rusland 1944

 

De voorste as van deze Luftwaffe Kübel is aan vervanging toe
De voorste as van deze Luftwaffe Kübel is aan vervanging toe

 

De dunne sneeuwlaag verborg in het voorjaar 1944 de ontdooide ondergrond rond Wittbesk
De dunne sneeuwlaag verborg in het voorjaar 1944 de ontdooide ondergrond rond Wittbesk

 

Een blik op het binnenste, let op de houders voor vier geweren tussen de Kübelsitze
Een blik op het binnenste, let op de houders voor vier geweren tussen de Kübelsitze

 

Hetzelfde voertuig op een Frans vliegveld in Mei 1942, op de achtergrond een Me 109 G
Hetzelfde voertuig op een Frans vliegveld in Mei 1942, op de achtergrond een Me 109 G

 

 

Het instrumentenbord
Het instrumentenbord

 

Een rit op de Franse wegen was in 1944 een gevaarlijke onderneming, deze Kübel vond tijdig een dekking bij een luchtaanval, de colonne op de achtergrond werd vernietigd
Een rit op de Franse wegen was in 1944 een gevaarlijke onderneming, deze Kübel vond tijdig een dekking bij een luchtaanval, de colonne op de achtergrond werd vernietigd

 

Na de invasie in Frankrijk begeleid deze Kübel een colonne richting front, of het hoefijzer als talisman geholpen heeft is niet bekend
Na de invasie in Frankrijk begeleid deze Kübel een colonne richting front, of het hoefijzer als talisman geholpen heeft is niet bekend

 

Op de trein geladen voor transport
Op de trein geladen voor transport

 

Een Luftwaffe eenheid in de kazerne van Freising gereed om naar Italië te vertrekken
Een Luftwaffe eenheid in de kazerne van Freising gereed om naar Italië te vertrekken

 

Pas over de Brennerpas en al plat gereden
Pas over de Brennerpas en al plat gereden

 

De voertuigen verlaten hun kazerne
De voertuigen verlaten hun kazerne

 

Uitgerust met een aanhanger vol reserve benzine
Uitgerust met een aanhanger vol reserve benzine

 

VW-Kübels van het Jagdgeschwader 5 in Noorwegen, zomer 1944
VW-Kübels van het Jagdgeschwader 5 in Noorwegen, zomer 1944

 

Een Type 82 als tweezitter uitgerust met een door een motor aangedreven sirene op de plaats van de achterbank
Een Type 82 als tweezitter uitgerust met een door een motor aangedreven sirene op de plaats van de achterbank

 

 

Bijzondere constructies

 

Op basis van de Kübelwagen werden verschillende speciale constructies ontworpen, reeds in 1939 maakte Porsche een concept voor vierwielaandrijving, dat zowel in het civiele Type 87 als voor het militaire Type 86 kon ingebouwd worden, de boxermotor werd hiervoor tot 1.130 cc uitgeboord en bracht 25 PS meer.

Terwijl de ontwikkeling van Type 86 werd ten gunste van de Schwimmwagen Type 128 en Type 166 werd ingesteld werden van het Type 87 met KdF carrosserie 600 exemplaren gebouwd die bijna allemaal in Afrika werden ingezet.

Voor de dienst in de woestijn bij het Afrikacorps werden deze voertuigen voor de tropen omgebouwd, filters en bescherming tegen het stof, na de overgaven van het Africacorps werden de resterende voertuigen van het type 87 over zowat alle fronten verdeeld.

De harde winter van 1941/42 was aanleiding voor de Wehrmacht om Porsche de opdracht te geven een sneeuwmobiel te ontwikkelen, als eerste werd wegens de gladde onderzijde een Schwimmwagen Type 166 van verbrede wielen van de firma Rieger und Dietz voorzien.

Met dit voertuig werden van 22 tot 24 Juni testritten aan de Grossglockner gemaakt, hierbij bleken deze wielen licht door te draaien en te neigen zich in te graven, bredere wielen en een andere overbrenging konden een oplossing bieden maar men ging er van uit dat een rupsketting meer voordelen zou bieden.

De in Januari 1943 doorgevoerde proeven in het Zwarte Woud leverden gelijkaardige problemen op, in lage versnelling had de motor ook de nijging door te draaien en de voorwielen groeven zich in de sneeuw in.

Nu werden wel maatregelen genomen om het toerental te begrenzen en de voorwielen werden van een ski voorzien, de sturing gebeurde zo als bij een kettingvoertuig.

Alhoewel de testen nu goed verliepen is een dergelijke voertuig nooit in productie genomen.

Midden 1943 ontwikkelde de SS met de firma Alpers en Co uit hamburg een eenvoudige methode om de Kübel op de sporen te zetten, aan de gewone wielen werden schijven aangebracht en door ze om te draaien op de normale spoorbreedte van de spoorwegen gebracht (1.435 mm).

De testritten werden vlot en met goed gevolg afgelegd zodat het voertuig Type 82 (schg) reeds op 23 September 1943 aan het HWA kon getoond worden.

Het HWA gaf de toestemming tot serieproductie die in de winter 1943/44 aanliep maar veel te laat kwam on nog van invloed te zijn op de oorlog.

 

Type 166 tijdens een testrit op de Grossglockner uitgerust met de door de firma Rieger & Dietz geleverde wielen
Type 166 tijdens een testrit op de Grossglockner uitgerust met de door de firma Rieger & Dietz geleverde wielen

 

Type 87 met KdF carrosserie op een vierwielaandrijving chassis, de 564 gebouwde exemplaren werden meestal als commando voertuig ingezet
Type 87 met KdF carrosserie op een vierwielaandrijving chassis, de 564 gebouwde exemplaren werden meestal als commando voertuig ingezet

 

Kübelwagen Type 157 op de spoorweg
Kübelwagen Type 157 op de spoorweg

 

Een van de verschillende sneeuwkettingen die getest werden
Een van de verschillende sneeuwkettingen die getest werden

 

Een van de verschillende sneeuwkettingen die getest werden
Een van de verschillende sneeuwkettingen die getest werden

 

Een van de verschillende sneeuwkettingen die getest werden
Een van de verschillende sneeuwkettingen die getest werden

 

Hetzelfde voertuig tijdens een vergelijkende test met een Kettenkrad op een zandheuvel
Hetzelfde voertuig tijdens een vergelijkende test met een Kettenkrad op een zandheuvel

 

Een hogere kettingaandrijving met teruglooprollen
Een hogere kettingaandrijving met teruglooprollen

 

Voor oefeningen en misleiding van de vijand werd het Type 823 gebouwd
Voor oefeningen en misleiding van de vijand werd het Type 823 gebouwd

 

Door het wegnemen van bekleding werd een verkenningsvoertuig gesimuleerd
Door het wegnemen van bekleding werd een verkenningsvoertuig gesimuleerd

 

Nog een beeld van het Type 823
Nog een beeld van het Type 823

 

Deze beelden vormen een raadsel, enerzijds beschreven als ladingsdrager waarvoor het ontbreken van een instrumentenbord spreekt, anderzijds als een speciale uitvoering voor de SS van het Type 87 waarvoor de meegevoerde bewapening dan weer spreekt
Deze beelden vormen een raadsel, enerzijds beschreven als ladingsdrager waarvoor het ontbreken van een instrumentenbord spreekt, anderzijds als een speciale uitvoering voor de SS van het Type 87 waarvoor de meegevoerde bewapening dan weer spreekt

 

Deze beelden vormen een raadsel, enerzijds beschreven als ladingsdrager waarvoor het ontbreken van een instrumentenbord spreekt, anderzijds als een speciale uitvoering voor de SS van het Type 87 waarvoor de meegevoerde bewapening dan weer spreekt
Deze beelden vormen een raadsel, enerzijds beschreven als ladingsdrager waarvoor het ontbreken van een instrumentenbord spreekt, anderzijds als een speciale uitvoering voor de SS van het Type 87 waarvoor de meegevoerde bewapening dan weer spreekt

 

 

Schwimmwagen

 

Porsche zag ook de mogelijkheid van de Kübelwagen een amfibievoertuig te maken, uitgaande van de vierwielaandrijving van het Type 86 en 87 ontstond in 1940 het Type 128 waarvan in 1941 in Wolfsburg 30 exemplaren gebouwd werden voor genie eenheden van het leger.

Dit voertuig had een scheepsvormige carrosserie op een standaard chassis, in 1941 kreeg Porsche van de SS de opdracht dit type verder te ontwikkelen tot het later in grote getallen gebouwde Type 166.

De Schwimmwagen Type 166 moest in de SS divisies de motoren met zijspan vervangen, hierdoor werd het aanvankelijk Kradschützenwagen genoemd.

Het seriemodel had tegenover het Type 128 een 40 centimeter kortere wielbasis en was tien centimeter smaller, het werd door dezelfde 1.130 cc motor die vanaf 143 in elke Kübelwagen kwam te staan aangedreven.

In het water dreef deze een driebladige scheepsschroef aan, volbeladen met vier soldaten en hun uitrusting was de diepgang 77 cm.

Het grootste gedeelte van deze voertuigen werd ingezet in de divisies van de Waffen SS, verder ook in genie eenheden van de Wehrmacht, valschermtroepen en andere elite-eenheden.

Bij de troepen was het bijzonder geliefd vanwege zijn vierwielaandrijving en zijn goede inzetbaarheid onder moeilijke omstandigheden, toen tegen eind 1944 de productie werd stop gezet wegens te veel man uren en materiaal voor de bouw waren er ongeveer 14.5000 exemplaren gebouwd.

 

De Schwimmwagen Type 166
De Schwimmwagen Type 166

 

 

Een proefvaart met een later model
Een proefvaart met een later model

 

Reeds vroeg begon Porsche met testen om de Kübelwagen drijvend te krijgen, hier een afgedicht voertuig op de brandvijver van de firma in Stuttgart
Reeds vroeg begon Porsche met testen om de Kübelwagen drijvend te krijgen, hier een afgedicht voertuig op de brandvijver van de firma in Stuttgart

 

Twee Schwimmwagen Type 128 in de zomer van 1941 op de Wörthersee voor de vakantiewoning van Dr Porche waar ze door zijn medewerkers werden geprobeerd
Twee Schwimmwagen Type 128 in de zomer van 1941 op de Wörthersee voor de vakantiewoning van Dr Porche waar ze door zijn medewerkers werden geprobeerd

 

Een Schwimmwagen van de voor serie, herkenbaar aan de andere motorafdekking, de schroef en de uitlaten
Een Schwimmwagen van de voor serie, herkenbaar aan de andere motorafdekking, de schroef en de uitlaten

 

Ook officieren van de Wehrmacht hebben het Type 128 grondig getest
Ook officieren van de Wehrmacht hebben het Type 128 grondig getest

 

Vierwielaandrijving en waterdicht zijn heeft zo zijn voordelen
Vierwielaandrijving en waterdicht zijn heeft zo zijn voordelen

 

In volle vaart een helling nemen, de typische onderkant is hier goed zichtbaar
In volle vaart een helling nemen, de typische onderkant is hier goed zichtbaar

 

Een van de dertig in de voor serie gebouwde exemplaren in inzet bij de Wehrmacht
Een van de dertig in de voor serie gebouwde exemplaren in inzet bij de Wehrmacht

 

Type 128
Type 128

 

Type 166
Type 166

 

Type 128
Type 128

 

Type 166
Type 166

 

De sedert 1942 in serie gebouwde Schwimmwagen Type 166
De sedert 1942 in serie gebouwde Schwimmwagen Type 166

 

Een gedetailleerd achteraanzicht van de Schwimmwagen Type 166
Een gedetailleerd achteraanzicht van de Schwimmwagen Type 166

 

In 1942 werden door ingenieurs van Porsche testritten in de Alpen doorgevoerd, de voertuigen hadden burger nummerplaten
In 1942 werden door ingenieurs van Porsche testritten in de Alpen doorgevoerd, de voertuigen hadden burger nummerplaten

 

In 1942 werden door ingenieurs van Porsche testritten in de Alpen doorgevoerd, de voertuigen hadden burger nummerplaten
In 1942 werden door ingenieurs van Porsche testritten in de Alpen doorgevoerd, de voertuigen hadden burger nummerplaten

 

In 1942 werden door ingenieurs van Porsche testritten in de Alpen doorgevoerd, de voertuigen hadden burger nummerplaten
In 1942 werden door ingenieurs van Porsche testritten in de Alpen doorgevoerd, de voertuigen hadden burger nummerplaten

 

Schema van de aandrijving
Schema van de aandrijving

 

Spelevaren in Frankrijk, met een snelheid van 10 Km per uur in het water kon men beter de straat gebruiken
Spelevaren in Frankrijk, met een snelheid van 10 Km per uur in het water kon men beter de straat gebruiken
Twee officieren met een Schwimmwagen in Noord Frankrijk 1944
Twee officieren met een Schwimmwagen in Noord Frankrijk 1944

 

Maar om de schroef neer te laten hebben ze toch een korporaal nodig
Maar om de schroef neer te laten hebben ze toch een korporaal nodig

 

De Hauptmann wil hier waarschijnlijk de diepte meten
De Hauptmann wil hier waarschijnlijk de diepte meten

 

Een Panzer Artillerie afdeling van de Waffen SS word in het voorjaar 1944 in Frankrijk op transport gesteld, de Hummel's staan reeds op de trein, de Schwimmwagen is met bepakking geladen
Een Panzer Artillerie afdeling van de Waffen SS word in het voorjaar 1944 in Frankrijk op transport gesteld, de Hummel's staan reeds op de trein, de Schwimmwagen is met bepakking geladen

 

Een Schwimmwagen bewaakt een brug over een kanaal in Frankrijk, Augustus 1944, aan de planten te zien is hij zojuist uit het water gekomen, en let op de Panzerfaust in de houder
Een Schwimmwagen bewaakt een brug over een kanaal in Frankrijk, Augustus 1944, aan de planten te zien is hij zojuist uit het water gekomen, en let op de Panzerfaust in de houder

 

Detailtekening van de schroef
Detailtekening van de schroef

 

De motor word nagekeken, om de motorkap te openen moest de schroef neergelaten worden
De motor word nagekeken, om de motorkap te openen moest de schroef neergelaten worden

 

Een met Schwimmwagens uitgeruste eenheid in Italië, September 1943
Een met Schwimmwagens uitgeruste eenheid in Italië, September 1943

 

De bedienorganen
De bedienorganen

 

Een blik op het binnenste van de Schwimmwagen
Een blik op het binnenste van de Schwimmwagen

 

Oberst Lorenz, commandant van van het Panzer Grenadiers Regiment van de divisie Gross Deutschland op verkenning in de omgeving van Kirowograd, September 1943
Oberst Lorenz, commandant van van het Panzer Grenadiers Regiment van de divisie Gross Deutschland op verkenning in de omgeving van Kirowograd, September 1943

 

De wagen van Infanterie Generaal Allmendinger op het Kuban bruggenhoofd, zomer 1943
De wagen van Infanterie Generaal Allmendinger op het Kuban bruggenhoofd, zomer 1943

 

Deze Schwimmwagen van de divisie Grossdeutschland heeft hulp nodig
Deze Schwimmwagen van de divisie Grossdeutschland heeft hulp nodig

 

Hetzelfde voertuig langs achter gezien
Hetzelfde voertuig langs achter gezien

 

Ook in het noorden van Rusland deed de Schwimwagen uitstekend zijn dienst in sneeuw en modder
Ook in het noorden van Rusland deed de Schwimwagen uitstekend zijn dienst in sneeuw en modder

 

Ook in het noorden van Rusland deed de Schwimwagen uitstekend zijn dienst in sneeuw en modder
Ook in het noorden van Rusland deed de Schwimwagen uitstekend zijn dienst in sneeuw en modder

 

Hier helpt ook geen vier maal vier meer, in de winter 1942/43 door het ijs gezakt
Hier helpt ook geen vier maal vier meer, in de winter 1942/43 door het ijs gezakt

 

Met de genie in actie
Met de genie in actie

 

Een Russische antitankgracht is ook te veel voor een Schwimmwagen
Een Russische antitankgracht is ook te veel voor een Schwimmwagen

 

Eens van uit een ander perspectief tijdens het oversteken van de Beresina
Eens van uit een ander perspectief tijdens het oversteken van de Beresina

 

VW Schwimmwagen Type 166
VW Schwimmwagen Type 166

 

Natuurlijk werden ook de VW-Werke gebombardeerd, zo zag het er daar in Mei 1945 uit
Natuurlijk werden ook de VW-Werke gebombardeerd, zo zag het er daar in Mei 1945 uit

 

In 1969 herleefde de Kübelwagen als Type 181 en werd in het VW-Werk in Mexico gebouwd
In 1969 herleefde de Kübelwagen als Type 181 en werd in het VW-Werk in Mexico gebouwd