Van het Congo-rijk, de Association Internationale du Congo, Belgisch Congo.

Van 1200 tot vandaag.

In die lange geschiedenis heeft het Belgisch leger ook een rol gespeeld.

 

1200

Opkomst van het Congo-rijk, gecentreerd in het moderne noorden van Angola, extreem West-Congo en gebieden rond de meren Kisale en Upemba in centraal Katanga (nu Shaba).

1300

Het Congo-rijk, een zeer gestructureerde en ontwikkelde staat, heerst over een regio die vandaag delen van Zuidwest-Congo, Noord-Angola en een deel van de Republiek Congo beslaat. Het duurt ongeveer 500 jaar.

1482

De Portugese navigator Diogo Cao wordt de eerste Europeaan die Congo bezoekt, Portugezen vestigden banden met de koning van Congo.

1500

Atlantische slavenhandel heeft gevolgen voor Congo. In de komende 300 jaar worden meer dan 5 miljoen slaven gevangen waarvan de meeste naar Brazilië zijn verscheept. In 1526 stuurt Congo's koning Afonso een brief aan de Portugese koning João III waarin hij smeekt de praktijk te beëindigen omdat dat zijn land dreigt te ontvolken.

1568

De opkomst van de Kuba-federatie, een andere zeer gestructureerde staat, in het huidige Zuid-Congo. De Kuba-koning is een gekozen figuur met zowel mannen als vrouwen die in aanmerking komen voor een ambt. De federatie duurt tot 1910.

16de 17de eeuw

Britse, Nederlandse, Portugese en Franse kooplui houden zich bezig met slavenhandel via Congo-tussenpersonen.

1800

Het Congo-koninkrijk wordt verscheurd door interne rivaliteit en slavernij.

1870

Opkomst van het Congo-rijk, gecentreerd in het moderne noorden van Angola, extreem West-Congo en gebieden rond de meren Kisale en Upemba in centraal Katanga (nu Shaba).

1871

Opkomst van het Congo-rijk, gecentreerd in het moderne noorden van Angola, extreem West-Congo en gebieden rond de meren Kisale en Upemba in centraal Katanga (nu Shaba).

1874-1877

Opkomst van het Congo-rijk, gecentreerd in het moderne noorden van Angola, extreem West-Congo en gebieden rond de meren Kisale en Upemba in centraal Katanga (nu Shaba).

1879-1887

Opkomst van het Congo-rijk, gecentreerd in het moderne noorden van Angola, extreem West-Congo en gebieden rond de meren Kisale en Upemba in centraal Katanga (nu Shaba).

1884-1885

Opkomst van het Congo-rijk, gecentreerd in het moderne noorden van Angola, extreem West-Congo en gebieden rond de meren Kisale en Upemba in centraal Katanga (nu Shaba).

1885

Opkomst van het Congo-rijk, gecentreerd in het moderne noorden van Angola, extreem West-Congo en gebieden rond de meren Kisale en Upemba in centraal Katanga (nu Shaba).

1880-1890

Opkomst van het Congo-rijk, gecentreerd in het moderne noorden van Angola, extreem West-Congo en gebieden rond de meren Kisale en Upemba in centraal Katanga (nu Shaba).

Eind 1890

Edward Dene Morel, een Britse journalist, begint het brutale systeem van slavenarbeid bloot te leggen dat door koning Leopold II wordt gebruikt om te profiteren van het rubber en ivoor van Congo. Enkele jaren later, in 1904, lanceert hij officieel de Congo Reform Association, een van de eerste internationale mensenrechtenbewegingen van de 20ste eeuw, die campagne voert voor verandering in Congo.

1902

De novelle van Joseph Conrad, “Heart of Darkness”, gebaseerd op ervaring als kapitein van een stoomboot op de rivier Congo, wordt gepubliceerd. Het boek beschrijft de gruwel van Leopolds gedwongen arbeidsregime.

1908

Onder enorme druk van de campagne van de Congo Reform Association verkoopt Leopold de controle over Congo aan de Belgische staat. Het leven voor de inwoners van Congo gaat verder met slechts minimale verbeteringen.

1913

De industriële mijnbouw van koper begint in de provincie Katanga. Diamanten worden ontdekt in Kasai.

1935

De dwangarbeid gaat door, hoewel minder moordlustig dan voorheen. De Belgische overheid stelt als eis dat alle Congolezen elk jaar 60 dagen gedwongen arbeid moeten verrichten.

1941

Eerste arbeidsstakingen in grote steden die op brute wijze worden onderdrukt.

1948

Erkenning van de rechten van werknemers en de invoering van minimumlonen.

1955

De Belgische professor Antoin van Bilsen publiceert een "30-jarig plan" voor het verlenen van meer zelfbestuur aan Congo.

1959

België begint de controle over gebeurtenissen in Congo te verliezen na ernstige nationalistische rellen in Leopoldville (nu Kinshasa).

1960

Een secessionistische beweging gelanceerd in de oostelijke provincie Katanga wordt ondersteund door de Belgen in een poging de rijke koperen gordel van de Congo-staat af te scheiden.

Juni 1960

Congo wordt onafhankelijk. Voor de overdracht berooft België de schatkist en draagt ​​de schuld over aan de nieuwe Congolese regering. Patrice Lumumba wint de eerste verkiezingen in Congo en wordt de premier van een coalitieregering. Hij probeert op het hoogtepunt van de Koude Oorlog een neutrale koers te bewandelen tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie.

Juli 1960

De nieuwe Congolese regering vraagt ​​de Verenigde Naties om hulp tegen externe agressie en om Belgische soldaten en buitenlandse huurlingen uit het land te helpen verwijderen. De VN autoriseert een van haar eerste vredesmissies in Afrika, de ONUC, die op zijn hoogtepunt zo'n 20.000 vredeshandhavers heeft.

Juli 1960

Congolese muiterij: Moise Tshombe verklaart Katanga onafhankelijk, Belgische troepen worden gestuurd om Belgische burgers en mijnbelangen te beschermen. De VN-Veiligheidsraad stemt om troepen te sturen om de orde te helpen vestigen, maar het is de troepen niet toegestaan ​​om in te grijpen in interne aangelegenheden.

September 1960

Lumumba wordt de macht ontnomen en gearresteerd in een staatsgreep onder leiding van kolonel Joseph-Désiré Mobutu, met aanmoediging van België en de Verenigde Staten.

Januari 1961

Lumumba wordt neergeschoten door een vuurpeloton. Zijn lichaam is in het geheim begraven maar later opgegraven, in stukken gesneden met een ijzerzaag en opgelost in zuur in een poging de misdaad te verbergen.

Augustus 1961

VN-troepen beginnen met het ontwapenen van Katangese soldaten.

September 1961

Het vliegtuig met VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld stort neer terwijl op weg naar Zambia voor vredesbesprekingen over het conflict in Congo, waarbij iedereen aan boord wordt gedood.

1963

Moise Tshombe stemt ermee in de afscheiding van Katanga te beëindigen

1964

President Kasavubu benoemt de heer Tshombe tot premier.
De secessionistische beweging wordt verslagen, Katanga wordt terug een provincie van Congo en de VN-strijdkrachten trekken zich terug.

1965

Mobutu grijpt de macht in een door de CIA gesteunde staatsgreep, politieke rivalen worden terechtgesteld. Hij blijft 32 jaar president van Congo.

1966

Mobutu nationaliseert de mijnbouw en verdeelt het beheer onder een lokale elite.

1971

Mobutu hernoemt het land Zaïre en zichzelf Mobutu Sese Seko, Katanga wordt Shaba en de rivier Congo wordt de rivier Zaïre.

Hij krijgt onbetwiste steun van de Amerikaanse regering door met de VS samen te werken tijdens de Koude Oorlog en toe te staan ​​dat zijn land wordt gebruikt als springplank voor operaties tegen het door de Sovjet-Unie gesteunde Angola. Hij ontvangt aanzienlijke Amerikaanse financiële hulp.

1973-1974

President Mobutu nationaliseert veel buitenlandse bedrijven en dwingt Europese investeerders het land uit.

1974

De Amerikaanse boksers Muhammad Ali en George Foreman vechten tijdens het 'gerommel in de jungle' in Zaïre. Ali, die het gevecht wint, zegt dat hij een band wilde tot stand brengen tussen Afro-Amerikanen en Afrika.

1977

President Mobutu nodigt terug buitenlandse investeerders uit, zonder veel succes.
Franse, Belgische en Marokkaanse troepen helpen de aanval op Katanga af te weren door Angolese rebellen.

1989

Zaïre blijft in gebreke op leningen uit België, resulterend in een annulering van ontwikkelingsprogramma's en een verhoogde verslechtering van de economie.

1991

Mobutu wordt gedwongen het land open te stellen voor meerpartijen democratie en staat een Nationale Soevereine Conferentie toe om de overgang te bespreken. Gedurende ongeveer 15 maanden bespreekt het politieke leiderschap van het land de politieke, economische en sociale situatie. Na de conferentie benoemt Mobutu een overgangsregering, maar blijft president en behoudt aanzienlijke bevoegdheden.

1994

President Mobutu stemt in met de benoeming van Kengo Wa Dondo, een voorstander van hervormingen van de vrije markt, als premier.

April 1994

De Rwandese Hutu-extremistische regering orkestreert een genocide van ongeveer 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Wanneer Tutsi-rebellen de controle over Rwanda overnemen, zoeken meer dan een miljoen Hutu's - waaronder veel van de leiders die de genocide hebben geleid - hun toevlucht in kampen over de grens in Zaïre.

Juli 1994

Naar schatting 50.000 mensen sterven wanneer cholera zich verspreidt door de enorme, smerige vluchtelingenkampen in het oosten van Zaïre.

November 1994

Hulporganisaties stoppen met werken in de vluchtelingenkampen in Oost-Zaïre en verklaren dat de kampen steeds meer gemilitariseerd worden. Voormalige Rwandese Hutu-soldaten controleren de toegang en voedseldistributie.

1996-1997

Het Rwandese leger, ter ondersteuning van een anti-Mobutu rebellengroep, de Alliance for Democratic Liberation (AFDL), valt de vluchtelingenkampen in Oost-Zaïre aan en marcheert naar de hoofdstad Kinshasa, terwijl Mobutu naar het buitenland is voor medische behandeling. Tienduizenden Rwandese Hutu-vluchtelingen vluchten westwaarts naar de bossen van Zaïre, achtervolgd door Rwandese soldaten.

Mei 1997

Mobutu vlucht in ballingschap. Met minimale weerstand nemen de AFDL-rebellen en het Rwandese leger Kinshasa in. Laurent Kabila, de rebellenleider, wordt geïnstalleerd als president. Het land wordt omgedoopt tot de Democratische Republiek Congo.

September 1997

Mobutu sterft aan prostaatkanker in ballingschap in Marokko. De regering staat niet toe om zijn lichaam terug te laten keren voor een begrafenis in Congo.

September 1997

De VN probeert een onderzoek te openen naar het lot van de Rwandese Hutu-vluchtelingen die vermist worden in de bossen van Zaïre en om rapporten te onderzoeken van hun massale slachting door AFDL-rebellen en Rwandese legersoldaten, maar worden geblokkeerd door de nieuwe Congolese regering. Daaropvolgende VN-pogingen om te onderzoeken worden ook gedwarsboomd.

Einde 1997

Leden van de voormalige Rwandese Hutu-extremistische regering richten een nieuwe gewapende groep op genaamd het Leger voor de Bevrijding van Rwanda (ALIR) met leden binnen en buiten Congo.

Juni 1998

Het onderzoeksteam van de VN brengt een voorlopig rapport uit dat aangeeft dat grove mensenrechtenschendingen en mogelijke genocide in 1996 en 1997 zijn gepleegd door het Rwandese leger en hun AFDL-bondgenoten tegen de Rwandese Hutu-vluchtelingen. Het vraagt ​​om nader onderzoek op een meer "geschikt" tijdstip.

Augustus 1998

President Laurent Kabila eist dat zijn Rwandese bondgenoten het land verlaten. Kabila verwijdert Tutsi van zijn regering en roept anti-Tutsi-sentiment op in een poging zijn onafhankelijkheid van Rwanda te tonen. Minder dan een week later vallen Rwandese en Oegandese legers Congo binnen, ter ondersteuning van een haastig gevormde Congolese rebellengroepering die Kabila wil verdrijven.

Augustus 1998

President Kabila krijgt steun van Zimbabwe, Namibië en Angola en weert een poging van de Rwandese en Oegandese legers om Kinshasa te nemen, hoewel zij en hun geallieerde rebellengroepen de controle behouden over grote delen van Oost-Congo. Het vechten gaat door en de Rwanda Hutu-militie, ALIR, sluit zich aan bij Kabila's zijde.

Juli 1999

De zes Afrikaanse landen die betrokken zijn bij de oorlog ondertekenen een staakt-het-vuren-akkoord in Lusaka.

Augustus 1999

Na een jaar vechten met de legers van zeven andere Afrikaanse landen en een groot aantal rebellengroepen, wordt een staakt-het-vuren-overeenkomst ondertekend in Lusaka, Zambia. De Lusaka-overeenkomst houdt de gevechten niet tegen.

November 1999

De VN-Veiligheidsraad zet een vredesmissie op voor Congo, MONUC genaamd, en vraagt ​​om de inzet van 500 militaire waarnemers om toezicht te houden op het vredesakkoord van Lusaka.

Februari 2000

Zonder vrede in zicht breidt de VN-Veiligheidsraad de MONUC-missie uit met 5.537 extra vredestroepen, maar haar mandaat blijft zwak en kan de gevechten tussen de oorlogvoerenden niet stoppen.

Mei 2000

De diamantindustrie start een discussie met campagnegroepen in Kimberley, Zuid-Afrika, over hoe de handel in conflictdiamanten kan worden gestopt. In juni stelt de VN een panel van experts in om rapporten over de illegale exploitatie van de mineralen van Congo te onderzoeken

Juni 2000

Voormalige bondgenoten Oeganda en Rwanda strijden zes dagen lang om de controle over Kisangani, een van de belangrijkste steden van Congo, waarbij ongeveer 700 burgers omkomen. Een VN-onderzoek concludeert dat de twee legers oorlogsmisdaden hebben gepleegd en roept Oeganda en Rwanda op om schadevergoeding te betalen.

Juni 2000

Geen van beide regeringen onderneemt iets. De Rwandese topofficier die betrokken is bij de strijd, Karenzi Karake, wordt later benoemd tot plaatsvervangend commandant van de VN-vredesmissie in Darfur.

Januari 2001

Het International Rescue Committee in het eerste sterfteonderzoek in Congo meldt dat sinds 1998 meer dan 1,7 miljoen mensen zijn gestorven in het oosten van het land als gevolg van de oorlog.

April 2001

Het VN-panel van deskundigen inzake illegale uitbuiting publiceert zijn eerste gedetailleerde rapport waarin wordt geconcludeerd dat de oorlog in Congo is geëvolueerd tot een conflict voor toegang tot en controle over mineralen. Het beveelt sancties aan tegen militaire topambtenaren en bedrijven die betrokken zijn bij de illegale handel. Er wordt geen actie ondernomen. De VN roept op tot verder onderzoek.

Mei 2001

In een bijgewerkt sterfteonderzoek constateert het International Rescue Committee dat het totale dodental in Congo is toegenomen tot 2,5 miljoen met enorme verliezen onder kinderen.

Januari 2002

Mount Nyiragongo, een vulkaan met uitzicht op de oostelijke stad Goma, barst uit, verwoest grote delen van de stad, haar 300.000 inwoners vluchten over de grens naar Rwanda om aan lavastromen te ontsnappen maar kwamen binnen enkele dagen terug.

Februari 2002

Na een parlementair onderzoek in België verontschuldigt de Belgische regering zich tegenover Congo voor de rol van haar ambtenaren bij de moord op Lumumba.

April 2002

Congo ratificeert het Statuut van Rome en wordt lid van het Internationaal Strafhof (ICC).

Juni 2002

Human Rights Watch publiceert een rapport "The War Within the War" waarin voor het eerst het wijdverspreide gebruik van verkrachting als oorlogswapen in Oost-Congo wordt gedocumenteerd.

Juli 2002

Presidenten van DR Congo en Rwanda ondertekenen een vredesakkoord waarbij Rwanda troepen uit het oosten zal terugtrekken en DR Congo de Rwandese Hutu-gewapende rebellen zal ontwapenen en arresteren die de schuld hebben voor de moord op de Tutsi-minderheid in de genocide van 1994 in Rwanda.

September 2002

Naar schatting 3.000 burgers worden op brute wijze afgeslacht wanneer rivaliserende milities botsen in de ziekenhuisstad Nyankunde, in het district Ituri. Het evenement markeert het grootste bloedbad sedert de tweede oorlog in Congo. Slechts één

September 2002

Presidenten van DR Congo en Oeganda ondertekenen een vredesakkoord waaronder Oegandese troepen DR Congo zullen verlaten.

Oktober 2002

Rwanda trekt zijn 20.000 troepen uit Congo onder druk van de internationale gemeenschap. De VN-Veiligheidsraad geeft toestemming voor een verhoging van de vredesmacht tot 8.600.

Oktober 2002

Het VN-panel van deskundigen inzake illegale uitbuiting publiceert een ander rapport waarin wordt geconcludeerd dat de terugtrekking van buitenlandse troepen de plundering van de minerale rijkdom van Congo waarschijnlijk niet zal bedwingen, aangezien "elitaire criminele netwerken" zijn opgericht om de uitbuiting voort te zetten. Het panel noemt 85 internationale bedrijven die de internationale zakelijke normen in Congo hebben geschonden.

December 2002

Zuid-Afrika sluit een vredesakkoord met de door Rwandees gesteunde rebellen en maakt de weg vrij voor een Congolese overgangsregering waar de rebellen en de regering overeenkomen de macht te delen. De deal bepaalt dat Kabila interim-president blijft, maar de macht deelt met vier vice-presidenten, van wie er twee voormalige rebellenleiders zijn.

April 2003

Het International Rescue Committee meldt dat het dodental van Congolese burgers sinds 1998 is gestegen tot 3,3 miljoen, het grootste aantal burgerslachtoffers in de oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog.

Mei 2003

Onder immense diplomatieke druk is Oeganda de laatste buitenlandse regering die haar troepen terugtrekt uit Congo. Met de gewapende lokale etnische milities in het noordoosten van het land, creëert de terugtrekking van Oeganda een machtsvacuüm en ontketent een golf van interetnische gevechten in het Ituri-district die duizenden doden tot gevolg hebben.

Juni 2003

President Kabila benoemt een overgangsregering die leidt tot verkiezingen over twee jaar. Leiders van de belangrijkste voormalige rebellengroepen worden in juli beëdigd als vice-president.

Juli 2003

Human Rights Watch publiceert een rapport "Ituri: Covered in Blood" waarin de wijdverbreide "etnische zuivering" en mensenrechtenschendingen in het Ituri-district worden beschreven.

Juli 2003

De VN-Veiligheidsraad versterkt eindelijk het mandaat van MONUC om het gebruik van geweld toe te staan ​​om burgers die gevaar lopen te beschermen en staat een verhoging van de vredesmacht toe.

Juli 2003

De overgangsregering is beëdigd met Joseph Kabila als interim-president. Democratische verkiezingen zijn gepland binnen twee jaar. Het vechten gaat door in het oosten.

Oktober 2003

Het VN-panel voor illegale uitbuiting publiceert zijn eindrapport waarin wordt geconcludeerd dat de plundering van de minerale rijkdom van Congo waarschijnlijk conflicten blijft voeden en immens menselijk leed veroorzaakt als nationale en internationale maatregelen om dit te beteugelen niet worden ingevoerd

Oktober 2003

Het panel beveelt aan dat VN-lidstaten 33 bedrijven onderzoeken die het eerder had genoteerd. De VN neemt geen resoluties aan en beëindigt het mandaat van het panel.

Maart 2004

De Congolese overgangsregering verzoekt het Internationaal Strafhof (ICC) om misdaden te onderzoeken die sinds juli 2002 in Congo zijn gepleegd.

Mei 2004

De media bericht over tientallen gevallen van misbruik van seksuele uitbuiting door MONUC-vredeshandhavers in Congo. De VN stuurt een team om de claims te onderzoeken die later een aantal van de aantijgingen bevestigen.

Mei-Juni 2004

Laurent Nkunda, de afvallige generaal van Tutsi, neemt met steun van Rwanda de controle over de oostelijke stad Bukavu (Zuid-Kivu) die beweert de Tutsi-burgers die worden aangevallen te beschermen. MONUC-vredeshandhavers stoppen Nkunda's opmars niet. Na intense diplomatieke druk trekt Nkunda zich vier dagen later terug uit Bukavu, maar in het hele land worden MONUC-medewerkers aangevallen door boze menigten die protesteren tegen het falen van de VN.

Juni 2004

Mislukte staatsgreep tegen president Kabila in Kinshasa onder leiding van majoor Eric Lenge, die later met zijn handlangers vlucht.

Juni 2004

Het ICC kondigt aan dat ze het allereerste onderzoek van de rechtbank naar misdaden in Congo zal openen. Het richt zijn aandacht op Ituri, in het noordoosten.

Augustus 2004

160 Congolese Tutsi in een vluchtelingenkamp in Gatumba, Burundi, worden afgeslacht door Burundese Hutu-guerrilla's. De Congolese vice-president Azarias Ruberwa, een Tutsi en leider van de voormalige door Rwandees gesteunde rebellengroepen, schort zijn deelname aan de overgangsregering op, waardoor het vredesproces ernstig in gevaar  wordt gebracht. Hij keert later terug na diplomatieke druk.

Oktober 2004

De VN-Veiligheidsraad autoriseert een extra 5.900 troepen voor MONUC waardoor het totale aantal vredeshandhavers op 16.431 komt. Het cijfer is slechts de helft van wat de Secretaris-generaal van de VN enkele maanden eerder had gevraagd.

December 2004

Het dodental stijgt tot 3,9 miljoen doden, volgens het International Rescue Committee in zijn vierde sterfteonderzoek. Het merendeel van de sterfgevallen is te wijten aan gebrek aan toegang tot medicijnen of ondervoeding.

Januari 2005

De overgangsregering benoemt vijf voormalige Ituri-krijgsheren met een brutaal verleden inzake mensenrechtenschendingen als generaals in het leger. Mensenrechtengroepen zijn verontwaardiging.

Februari 2005

Negen Bengaalse VN soldaten worden in een hinderlaag gedood door milities in Ituri tijdens de dodelijkste aanval ooit op MONUC.

Maart 2005

Thomas Lubanga en Floribert Njabu, twee beruchte krijgsheren uit Ituri, worden door de Congolese autoriteiten in Kinshasa gearresteerd wegens vermeende oorlogsmisdaden.

Juni 2005

Human Rights Watch publiceert 'The Curse of Gold', een rapport waarin de wijdverbreide mensenrechtenschendingen worden beschreven die verband houden met de meedogenloze inspanningen van gewapende groeperingen en multinationale bedrijven om de goudmijngebieden in Noordoost-Congo te beheersen en ervan te profiteren.

Juni 2005

Een Zwitsers bedrijf, bekritiseerd in het rapport dat goud uit Congo koopt, kondigt onmiddellijk aan dat het zijn aankopen zal stopzetten.

Juni 2005

Een Congolese parlementaire commissie onder leiding van parlementariër Christophe Lutundula dient een rapport in waarin wordt vastgesteld dat tientallen mijnbouwcontracten die tijdens de oorlogsjaren zijn gesloten, illegaal zijn of geen voordeel voor de staat opleveren. Hij beveelt gerechtelijke stappen aan tegen vooraanstaande politieke en bedrijfsactoren. Kopieën van het rapport voor verspreiding in het parlement ontbreken.

Juli 2005

De verkiezingen in 2005 worden vertraagd. Duizenden demonstranten protesteren in Kinshasa maar worden uiteengedreven met traangas.

September 2005

De Oegandese rebellengroep “Lord's Resistance Army (LRA)” trekt naar Garamba National Park in Noord-Congo. Oeganda dreigt Congo meer dan 20 jaar in oorlog te brengen.

Oktober 2005

Het ICC geeft zijn eerste arrestatiebevelen uit voor vijf leiders van de LRA voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden die sinds juli 2002 in Oeganda zijn gepleegd.

Oktober 2005

De VN-Veiligheidsraad machtigt verdere versterkingen voor MONUC en brengt het totale aantal vredeshandhavers op meer dan 17.000 - op dat moment de grootste VN-vredesmissie ter wereld.

November 2005

Het Congolese leger start een militaire operatie in de provincie Katanga om een ​​opstand te onderdrukken onder leiding van Mai Mai-commandant Gedeon Kyungu Mutanda, een voormalige bondgenoot van Kabila. Beide partijen begaan zulke wreedheden dat de lokale bevolking het operatiegebied 'de driehoek van de dood' noemt.

December 2005

De nieuwe grondwet van Congo wordt aangenomen in een openbaar referendum dat de weg vrijmaakt voor nationale verkiezingen.

December 2005

Het Internationaal Gerechtshof constateert dat Oeganda mensenrechtenschendingen en illegale plundering van de hulpbronnen van Congo heeft gepleegd tussen 1998 en 2003 toen Oegandese troepen delen van Congo bezet hielden.

Januari 2006

Acht Guatemalteekse VN soldaten worden gedood tijdens een zeer geheime operatie tegen de LRA in het Garamba National Park in Noord-Congo. De operatie kan de leiders van het LRA niet aanhouden.

Februari 2006

Een nieuwe grondwet treedt in werking, een nieuwe nationale vlag is aangenomen.

Februari 2006

Het Internationaal Gerechtshof oordeelt dat het niet bevoegd is om uitspraak te doen over misdaden die door Rwanda in Congo zijn gepleegd tijdens de oorlog van 1998-2003.

Maart 2006

Het ICC vaardigt een arrestatiebevel uit voor Thomas Lubanga voor oorlogsmisdaden, het gebruiken en aanwerven van kindsoldaten. Congolese autoriteiten brengen Lubanga over naar Den Haag, waar hij de eerste ICC-beklaagde in hechtenis wordt.

April 2006

Een Ituri militie groep vermoordt een Nepalese VN soldaat en neemt zeven anderen als gijzelaar. Na langdurige onderhandelingen worden deze een maand later vrijgelaten.

April 2006

Gevechten in de oostelijke gebieden vertragen de verkiezingen opnieuw. Een van de belangrijkste oppositiepartijen, de Unie voor Democratie en Sociale Vooruitgang (UDPS), besluit de verkiezingen te boycotten en beweert dat ze niet vrij en eerlijk zullen zijn.

April 2006

De VN-Veiligheidsraad geeft toestemming voor de tijdelijke inzet van een strijdkracht van de Europese Unie van 2.000 soldaten om MONUC-vredeshandhavers te steunen tijdens de verkiezingen van Congo. De toestemming blijft tot 30 november 2006 van kracht.

Mei 2006

Duizenden zijn ontheemd in het noordoosten terwijl het leger en de VN-vredeshandhavers hun inspanningen opvoeren om ongeregelde troepen te ontwapenen voorafgaand aan de verkiezingen.

Mei 2006

Leider Gédéon Kyungu Mutanda en zijn vrouw geven zich over aan VN-troepen die een einde maken aan de opstand in centraal Katanga. Enkele dagen later worden ze overgedragen aan Congolese gerechtelijke ambtenaren.

Juni 2006

Joseph Kabila trouwt met zijn oude vriendin, Marie Olive Lembe, tijdens een kleurrijke ceremonie in Kinshasa die live op de nationale televisie wordt uitgezonden, waardoor zijn verkiezingskansen worden verbeterd.

Juli 2006

Laurent Nkunda lanceert een nieuwe rebellenbeweging in Noord-Kivu, het Nationale Congres voor de Verdediging van het Volk (CNDP). Veel van zijn leden, waaronder Nkunda zelf, zaten voorheen in andere door Rwandese gesteunde rebellengroepen.

Juli 2006

Eerste ronde van de presidents- en parlementsverkiezingen. 70 procent van de kiezers blijkt te stemmen.

Augustus 2006

Verkiezingsresultaten aangekondigd. President Kabila krijgt 45 procent van de stemmen, waarbij zijn belangrijkste rivaal, vice-president Jean-Pierre Bemba, 20 procent wint. De kandidaat van de voormalige door Rwandees gesteunde rebellengroep Krijgt minder dan 10 procent van de stemmen. Aangezien geen van beide kandidaten 50 procent wint, is een run-off stemming gepland. Kabila-supporters zijn geschokt over het niet winnen van de eerste ronde.

Augustus 2006

Kabila's kamp beveelt het leger naar centraal Kinshasa. Er ontstaat een vuurgevecht tussen het leger en de bewakers van Bemba waarbij een aantal doden vallen.

Augustus 2006

Diplomaten proberen de spanning tussen de twee partijen te verminderen, maar tijdens een ontmoeting met Bemba in zijn huis openen soldaten het vuur, nemen de vice-president en 14 diplomaten gevangen en vernietigen Bemba's helikopter. VN-vredeshandhavers grijpen in en bevrijden de gevangen ambassadeurs.

Augustus 2006

Er wordt een gezamenlijke commissie ingesteld om de gevechten te onderzoeken en de gedragsregels voor de tweede stemronde te bepalen. Niemand wordt verantwoordelijk gehouden voor de 23 doden tijdens de schermutselingen of voor de aanval op het huis van Bemba. De spanningen blijven hoog.

Augustus 2006

De rebellentroepen van Nkunda botsen met regeringssoldaten in Oost-Congo. Nkunda's controlegebied breidt zich uit.

September 2006

Resultaten van parlementaire peilingen worden aangekondigd waardoor de partij van Kabila het grootste aantal zetels heeft, maar geen algemene meerderheid.

Oktober 2006

Meer krijgsheren worden kolonels in het Congolese leger, waaronder Ituri-krijgsheer Peter Karim, die verantwoordelijk is voor de eerdere moord en gijzeling van VN-vredeshandhavers.

Oktober 2006

Een op televisie uitgezonden debat tussen de twee presidentskandidaten, wettelijk verplicht, wordt geannuleerd nadat Kabila weigert om face-to-face met Bemba te debatteren.

Oktober 2006

De run-off stemming vindt plaats tussen de twee presidentskandidaten onder hoge spanningen in Kinshasa.

November 2006

Verkiezingsresultaten aangekondigd. Kabila wint 58 procent van de stemmen tegen 42 procent van Bemba. Bemba legt klacht neer.

November 2006

De rebellentroepen van Nkunda botsen opnieuw met regeringstroepen in Oost-Congo en winnen meer terrein. VN-troepen duwen Nkunda terug.

November 2006

De overwinning van Kabila wordt bevestigd door het Hooggerechtshof en Bemba aanvaardt met tegenzin de beslissing.

December 2006

Joseph Kabila beëdigd als president.

Dec 2006 Jan 2007

Kort na zijn aantreden stuurt Kabila generaal John Numbi op pad om in het geheim een ​​deal te sluiten met Nkunda. De twee partijen ontmoeten elkaar in Rwanda en komen overeen de rebellentroepen van Nkunda te integreren in het nationale leger en hen toe te staan ​​in de Kivu-provincies te blijven. Nkunda geeft een vage verbintenis om naar Zuid-Afrika te gaan.

Januari 2007

Bemba wordt tot senator gekozen en belooft een belangrijke rol te spelen bij het leiden van een democratische oppositie tegen Kabila.

Jan-Feb 2007

Meer dan 100 aanhangers van Bundu Dia Congo (BDK), een politieke religieuze groep gevestigd in de provincie West-Congo, op zoek naar een terugkeer naar Afrikaanse authenticiteit en verbonden met Bemba, worden door politie en soldaten neergeschoten bij het protesteren tegen vermeende verkiezingsfraude bij provinciale verkiezingen. Weinig landen veroordelen het geweld.

Februari 2007

Een nieuwe regering wordt genoemd onder premier Antoine Gizenga, een oudere politicus uit West-Congo, wiens benoeming naar verwachting Bemba-aanhangers in West-Congo zal sussen.

Feb-Mar 2007

In het oosten beginnen de rebellerende troepen van Nkunda te integreren in het nationale leger, maar het proces wordt teniet gedaan door problemen.

Maart 2007

Bemba geeft zijn eerste persinterview sinds hij de verkiezingen verloor en zet de toon voor zijn oppositieagenda. Hij beschuldigt Kabila voor corruptie en probeert hem te vermoorden.

Maart 2007

De 400 resterende bewakers van Bemba in Kinshasa weigeren lid te worden van het Congolese leger. Het Kabila-kamp lanceert militaire operaties. Hevie gevechten tussen de twee partijen woeden gedurende drie dagen in de hoofdstad, waarbij honderden burgers worden gedood die in het kruisvuur zijn gevangen. Bemba en zijn familie schuilen in de Zuid-Afrikaanse ambassade.

Maart 2007

Soldaten vernietigen het hoofdkwartier van de partij van Bemba, arresteren en martelen honderden verdachte Bemba-aanhangers.

April 2007

Na diplomatieke interventie mag Bemba om medische redenen naar Portugal vertrekken en wordt hij door de VN-vredeshandhavers 's avonds laat naar het vliegveld gebracht. Na zijn vertrek worden meer van zijn aanhangers gearresteerd.

April 2007

DRCongo, Rwanda en Burundi lanceren de regionale Economische Gemeenschap voor Grote Merenlanden (CEPGL) opnieuw.

Mei 2007

De integratie van de rebellentroepen van Nkunda in het nationale leger stort in. Nkunda intensiveert de werving in zijn controlegebied en in Rwanda. Hij geeft regelmatig persinterviews en wordt het nieuwe gezicht van een door Rwandees gesteunde rebellengroep.

Mei 2007

V-Day, een wereldwijde beweging om geweld tegen vrouwen te stoppen, lanceert een nieuwe campagne om aandacht te vragen voor de grootschalige misdaden van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in Oost-Congo. Beroemdheden en andere prominente persoonlijkheden melden zich aan.

Juni 2007

De regering kondigt de oprichting aan van een commissie om 60 mijnbouwcontracten te herzien om ervoor te zorgen dat de Congolese bevolking profiteert van de deals. Garanties dat het proces transparant zal zijn, verdwijnen snel.

Aug-Sep 2007

De gevechten worden intensiever in Noord-Kivu tussen de rebellen van Nkunda en het nationale leger. Ongeveer 200.000 mensen ontvluchten hun huizen. Het Congolese leger stuurt meer troepen. Een bijeenkomst van belangrijke donorlanden vindt plaats in New York, en uiten hun bezorgdheid dat de situatie in Oost-Congo verslechtert. Rwanda ontkent dat het Nkunda steunt.

September 2007

China sluit een overeenkomst met Congo en verstrekt een lening van US $ 9 miljard in ruil voor rechten op koper en kobalt.

September 2007

Tijdens een ontmoeting tussen de Congolese en Oegandese presidenten in Tanzania stemt Congo ermee in militaire operaties tegen de LRA in het Garamba National Park in het noorden van het land uit te voeren, hoewel de Congolese regering haar verplichtingen traag nakomt.

September 2007

Mensenrechtenexperts van de VN voltooien een rapport met ernstige schendingen van de mensenrechten door Kabila's presidentiële bewakers tijdens de gevechten in maart met de lijfwachten van Bemba in Kinshasa. Topfunctionarissen van de VN besluiten het rapport niet te publiceren.

September 2007

Grote uitbraak van het dodelijke Ebola-virus.

Oktober 2007

De Congolese regering draagt ​​een tweede krijgsheer, Germain Katanga, een militaire topleider in een Ituri-militie, over aan het ICC. Katanga wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid voor zijn deelname aan etnische bloedbaden.

Okt-Nov 2007

Pogingen om een ​​staakt-het-vuren te bewerkstelligen tussen de regering en de rebellen van Nkunda mislukken. Nkunda zegt dat hij niet zal ontwapenen totdat de regering van Kabila stopt met het ondersteunen van de Rwandese Hutu-militie, de FDLR. Er is bewijs dat Rwanda Nkunda steunt en de regering van Kabila de FDLR steunt.

November 2007

Een overeenkomst wordt ondertekend in Nairobi, Kenia, tussen de Congolese en Rwandese regeringen.

November 2007

Congo stemt ermee in alle steun aan de FDLR stop te zetten en militaire operaties tegen hen te starten als ze weigeren vrijwillig naar Rwanda terug te keren.

December 2007

Een Congolees legeroffensief met steun van VN-vredeshandhavers tegen Nkunda

Januari 2008

Het aantal burgerslachtoffers blijft stijgen. Het International Rescue Committee meldt dat sinds 1998 maar liefst 5,4 miljoen mensen zijn overleden aan conflictgerelateerde feiten.

Januari 2008

De Congolese regering organiseert een vredesconferentie in Goma. Na drie weken praten wordt een vredesovereenkomst gesloten tussen de regering en 22 gewapende groepen, waaronder de rebellen van Nkunda. Diplomaten komen overeen de uitvoering van de deal te vergemakkelijken.

Februari 2008

Het ICC arresteert zijn derde verdachte Congolese oorlogsmisdadiger. Ituri-krijgsheer Mathieu Ngudjolo Chui wordt gearresteerd door de Congolese autoriteiten tijdens een militaire training in Kinshasa en wordt overgedragen aan het ICC.

Februari 2008

Meer dan 200 mensen worden gedood in een tweede hardhandig optreden tegen de politieke religieuze beweging Bundu Dia Congo (BDK) in de provincie West-Congo.

Maart 2008

Soldaten proberen het bewijs te verbergen door lijken in de rivier te gooien.

Maart 2008

De VN-Mensenrechtenraad beëindigt het mandaat van de onafhankelijke mensenrechtenexpert voor Congo, onder vermelding van politieke vooruitgang en stabilisatie in het land.

April 2008

Het ICC vaardigt een arrestatiebevel uit voor Bosco Ntaganda, het voormalige hoofd van militaire operaties voor een Ituri militie groep, die in 2006 bij Nkunda's gelederen kwam. Nkunda weigert Ntaganda uit te leveren en zegt dat de misdaden niet zijn gepleegd terwijl Ntaganda onder zijn bevel stond.

Mei 2008

Het ICC arresteert Jean-Pierre Bemba in België voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid die zijn troepen in 2002 in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben begaan, waaronder wijdverbreide verkrachting. Bemba's aanhangers beweren dat de arrestatie politiek is.

Juli 2008

De Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten lanceert een zes maanden durend project om de ernstigste mensenrechtenschendingen tussen 1993 en 2003 in Congo te documenteren.

Juli 2008

Het project moet de controversiële periode 1996-97 dekken, toen duizenden Rwandese Hutu-vluchtelingen verdwenen.

Augustus 2008

De Britse regering concludeert dat twee in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven internationale bedrijfsnormen hebben geschonden en hebben bijgedragen aan het brutale conflict in Congo en mensenrechtenschendingen, Er worden geen strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen de leidinggevenden van het bedrijf.

September 2008

Nkunda houdt een jaarlijkse bijeenkomst met zijn aanhangers. De CNDP-beweging breidt haar doelstellingen uit met de omverwerping van Kabila.

September 2008

Premier Antoine Gizenga neemt ontslag, naar verluidt om gezondheidsredenen, en wordt vervangen door Adolphe Muzito, een onbekende voormalige financiële inspecteur.

Oktober 2008

Nkunda's rebellen veroveren een belangrijke militaire basis in Noord-Kivu. Ze trekken zich een paar dagen later terug met enorme voorraden wapens. Topministers beschuldigen MONUC vredeshandhavers omdat ze niet genoeg hebben gedaan om de opmars van Nkunda te stoppen.

Oktober 2008

Een VN-groep deskundigen die onderzoek doet naar wapenhandel levert gedetailleerd bewijs dat de Congolese regering de FDLR, de Rwandese Hutu-militie blijft steunen en bewapenen, en dat Rwanda Nkunda steunt.

Oktober 2008

Nkunda's troepen veroveren Rutshuru en andere strategische steden. Het Congolese leger valt uiteen, zijn soldaten plunderen en verkrachten terwijl ze vluchten. Nkunda's troepen naderen Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu, waardoor paniek ontstaat. Onder druk van Rwanda roept Nkunda de opmars af en eist vredesbesprekingen met de regering.

November 2008

De rebellen van Nkunda, onder bevel van Bosco Ntaganda, vermoorden 150 mensen in de stad Kiwanja, binnen een kilometer van een MONUC-basis. Duizenden vluchten, resulterend in een diepere humanitaire crisis. Tientallen hoge diplomaten bezoeken Goma en beloven meer hulp.

November 2008

Voormalig Nigeriaans president Olusegun Obasanjo wordt aangesteld als speciale gezant van de VN om de crisis te helpen oplossen. Regionale en andere internationale leiders komen bijeen voor crisisbesprekingen met de Secretaris-generaal van de VN in Kenia. De VN autoriseert 3.000 extra troepen voor MONUC, wat het totale aantal vredeshandhavers op meer dan 20.000 brengt. Aanvankelijk kwamen geen landen naar voren om de extra vredeshandhavers te leveren.

November 2008

Human Rights Watch publiceert een rapport "We Will Crush You", waarin de brutale beperking van de democratische ruimte door Kabila's regering wordt beschreven, inclusief de  executies, willekeurige arrestaties en marteling van tegenstanders. De regering houdt een persconferentie die het rapport aan de kaak stelt. Het parlement vraagt ​​om een ​​volledig onderzoek.

December 2008

De Secretaris-generaal van de VN vraagt ​​de Europese Unie om op korte termijn troepen naar Oost-Congo te sturen in afwachting van de versterking van de VN. De EU weigert. President Kabila vraagt ​​om militaire hulp van andere Afrikaanse landen, maar wordt afgewezen. Terwijl Obasanjo pendeldiplomatie tussen Kabila en Nkunda uitvoert, stemmen delegaties op hoog niveau uit Congo en Rwanda stiekem in met een deal.

December 2008

Het Oegandese leger, ondersteund door Congolese en Zuid-Sudanese troepen en met steun van de VS, lanceert een aanval op LRA-basissen in Garamba National Park. De LRA neemt wraak op Kerstmis en doodt meer dan 800 Congolese burgers en verdringt tienduizenden.

Januari 2009

Nkunda wordt verdreven als leider van de CNDP-rebellen door zijn militaire stafchef, Bosco Ntaganda, en wordt gearresteerd in Rwanda. Ntaganda stopt de drie jaar durende opstand en verklaart dat de troepen van de CNDP zullen integreren in het regeringsleger om de FDLR Hutu-militie te bestrijden in een gezamenlijke militaire campagne met de Rwandese en Congolese legers.

Januari 2009

Ondanks een uitstaand ICC-aanhoudingsbevel wordt Ntaganda gepromoveerd tot generaal in het Congolese leger. Rwandese troepen steken de grens over naar Oost-Congo. Congolese parlementariërs zijn verontwaardigd over de nieuwe strategie van de regering.

Januari 2009

De allereerste rechtszaak van het ICC begint in Den Haag van Thomas Lubanga, Ituri-krijger, die beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden. De openingsdag van het proces wordt live uitgezonden op televisie in heel Congo.

Februari 2009

Het Rwandese-Congolese offensief tegen de Rwanda Hutu-militie, de FDLR, is er alleen in geslaagd de FDLR vanuit een aantal van hun basissen te verdrijven. Rwandese troepen trekken zich terug uit Congo. In de weken en maanden die volgen, neemt de FDLR wraak op Congolese burgers die honderden doden en tienduizenden ontheemden. De LRA zetten hun aanvallen voort in Noord-Congo.

Maart 2009

De Congolese regering tekent een vredesakkoord met de rebellen van het CNDP en accepteert de transformatie van de groep in een politieke partij. Het grootste deel van de Oegandese troepen trekt zich terug uit Noord-Congo zonder de leiding van het LRA te veroveren. De VN komen overeen het Congolese leger te steunen bij operaties tegen de FDLR en de LRA.

Maart 2009

Congo eist de uitlevering van Nkunda aan Congo zodat hij kan terechtstaan. Rwanda weigert. Een militaire rechtbank in Katanga vindt Mai Mai-commandant Gédéon Kyungu Mutanga schuldig aan misdaden tegen de mensheid na een proces van 19 maanden, het langste proces tegen oorlogsmisdaden in de geschiedenis van Congo. Mensenrechtengroepen juichen het oordeel toe.

Maart 2009

Negen jaar nadat de VN-vredesmissie haar werkzaamheden in Congo begon, hanteert MONUC een strategie voor de manier waarop het kan helpen seksueel geweld in Congo te bestrijden.

Maart 2009

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verstrekt een noodlening van $ 200 miljoen om Congo door de economische crisis te helpen. De lening is voor de salarissen van ambtenaren van de overheid , inclusief soldaten te betalen.

April-Mei 2009

VN-agentschappen melden dat de humanitaire crisis in Oost-Congo zich uitbreidt tot 800.000 mensen die tijdens militaire operaties hun huizen hebben moeten ontvluchten. MONUC en het Congolese leger bereiden zich voor op verdere operaties in Zuid-Kivu. Plunderingen en verkrachtingen door onbetaalde Congolese soldaten nemen toe. De integratie van voormalige CNDP en andere rebellen in het nationale leger komt in de problemen.

Mei 2009

Het Congolese parlement keurt een amnestiewet goed voor rebellenmilities in Noord- en Zuid-Kivu. Het wetsvoorstel voorziet niet in amnestie voor oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid. Vergeldingsaanvallen door de FDLR en de LRA gaan door.

Juni 2009

President Kabila viert Onafhankelijkheidsdag in Goma en beweert dat er uiteindelijk vrede is.

Juni-Juli 2009

Human Rights Watch kondigt een enorme toename aan van mensenrechtenschendingen sinds het begin van militaire operaties tegen de LRA- en FDLR-rebellen, waarbij zowel rebellenstrijders als regeringssoldaten worden beschuldigd van oorlogsmisdaden.

Juni-Juli 2009

De regering verwerpt de beschuldigingen als "leugens" maar kondigt later een nieuw beleid aan van "nultolerantie" voor misbruik en verkrachting gepleegd door haar soldaten. Ntaganda blijft een generaal in het Congolese leger.

Juli 2009

Zwitserland overhandigt $ 6 miljoen bevroren tegoeden aan de familie van Mobutu.

Juli 2010

Overeenkomst voor schuldverlichting van $ 8 miljard goedgekeurd door Wereldbank en IMF.

November 2010

Paris Club van de crediteurlanden schrapt de helft van de schuld van DR Congo.

November 2011

Presidents- en parlementsverkiezingen. Kabila krijgt nog een termijn. De stemming wordt in het buitenland bekritiseerd en de oppositie betwist het resultaat.

Februari 2013

Vertegenwoordigers van 11 Afrikaanse landen ondertekenen een akkoord in Ethiopië om het conflict in DR Congo te helpen beëindigen. De M23-rebellengroep verklaarde vóór de besprekingen een wapenstilstand en haar leider Bosco Ntaganda geeft zich de volgende maand over.

Juli 2013

3.000 leden VN-interventiebrigade ingezet om rebellen in het oosten te bestrijden en te ontwapenen.

Januari 2015

Tientallen doden in protesten tegen voorgestelde wetswijzigingen waarvan de oppositie zei dat ze bedoeld waren om president Kabila aan de macht te houden.

November 2016

Een politiek akkoord tussen de regeringscoalitie van president Kabila en de oppositie om de presidentsverkiezingen uit te stellen tot 2018 laat premier Augustin Matata Ponyo en zijn kabinet aftreden, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een nieuw kabinet met oppositiefiguren.

December 2017

DR Congo ervaart een "megacrisis", waarbij conflicten 1,7 miljoen mensen hebben gedwongen hun huizen te ontvluchten gedurende het jaar, zeggen hulporganisaties. DR Congo wordt het zwaarst getroffen door de verplaatsing van conflicten in de wereld, zeggen ze.

Maart 2018

Belangrijkste oppositieunie voor democratie en sociale vooruitgang kiest Felix Tshisekedi als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van december.

Juli 2018

De regering vraagt ​​commissies om te kijken naar de declassificatie van delen van Virunga en Salonga nationale parken, beide Unesco World Heritage Sites, voor olie-exploratie. Milieuactivisten beweren dat boren het wild in gevaar zou brengen en zou bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Augustus 2018

De regerende Volkspartij voor Wederopbouw en Democratie kiest voormalig minister van Binnenlandse Zaken Ramazani Shadary als haar presidentskandidaat, aangezien president Kabila niet voor een andere termijn kan lopen.

Januari 2019

Ambtenaren verklaren oppositiekandidaat Felix Tshisekedi tot winnaar van de presidentsverkiezingen van december, wat aanleiding is voor protesten van rivaliserende oppositiekandidaat Martin Fayulu tegen een deal met de regering, wiens kandidaat Emmanuel Ramazani Shadary derde werd.

Augustus 2019

Zeven maanden na het aantreden van Félix Tshisekedi als nieuwe president heeft de DR Congo een nieuwe coalitieregering. Twee derde van de posities in de nieuwe regering gaan naar bondgenoten van voormalig premier Kabila. De onderhandelingen raakten rond in de nacht van 25 augustus.

September 2019

De ministers van Buitenlandse Zaken van België en Congo hebben afgesproken om opnieuw ambassadeurs uit te wisselen en een aantal consulaten te heropenen. Dat is gezegd tijdens het eerste bezoek van de nieuwe Congolese president Félix Tshisekedi aan ons land.

November 2019

De ebolabestrijding in het Congolese Beni en Butembo, epicentrum van de epidemie, is vrijdag opgeschort door de manifestaties na slachtpartijen onder de bevolking. “Al onze activiteiten zijn getroffen: bewustmaking, vaccinatie, beveiligde begrafenissen, enzovoort. Maar we zijn niet gestopt te werken.