Kort na de bezetting van Frankrijk werd de haven van Bordeaux uitgekozen door de Italiaanse marine om als basis te dienen, reeds in 1940 voerde de 11de groepering “Betasom” van hier operaties op de Atlantische Oceaan uit.

In de zomer van 1941 zag de Kriegsmarine de voordelen van Bordeaux in en besloot Admiraal Dönitz tot de bouw van een beschermde U-boot basis, met de bouw er van werd in september 1941 begonnen.

Op een oppervlakte van 43.000 vierkante meter ontstond een bunker van 245 op 162 meter met een hoogte van 19 meter, deze bood plaats voor elf ligplaatsen.

Twee toegangen van 20 meter breedte langs de waterkant met elk twee ligplaatsen waren gewone dokken terwijl de andere negen toegangen van 14 meter breedte dienden als droogdokken.

Het dak dat oorspronkelijk 3,5 meter dik was werd later versterkt met een tweede plaat van 2,10 meter, in een derde nooit volledig afgewerkte fase werd een derde laag bestaande uit losse betonnen balken aangebracht, de bedoeling hiervan was de steeds zwaardere bommen te laten exploderen voor ze het eigenlijke dak bereikten.

Voor de opslag van brandstof, munitie, torpedo's en alle andere benodigdheden werden in de onmiddellijke omgeving nog meerdere bunkers gebouwd, tegenwoordig liggen die op privaat terrein en zijn dus niet te bezichtigen.

Een monument herinnert vandaag aan de meer dan zeventig doden dwangarbeiders die gevallen zijn tijdens de 22 maanden durende bouw van de basis, voornamelijk “rode” Spanjaarden maar ook Portugezen, Fransen, Belgen en Nederlanders.

In oktober 1942 werden er de eerste U-boten gestationeerd, mijnenleggers, bevoorradingsschepen beter gekend als de melkkoeien van het type XIV.

Maar ook werd Bordeaux de basis van het 12de U boot flottielje dat bestond uit 43 lange afstandsboten, type XIV en IXD2, deze boten maakten vaarten tot in de Indische Oceaan en onderhielden ook contact met Japan.

De langste vaart werd genoteerd in oktober 1943 toen een van de boten van het flottielje na 225 dagen op zee terug in Bordeaux aanmeerde.

In 1943 werd op 17 Mei de basis ook zwaar gebombardeerd nadat de weerstand melding gemaakt had van een grote concentratie U-boten in de haven, bij deze aanval werden niet alleen de installaties en vijf boten beschadigd maar ook 200 burgerwoningen getroffen, hierbij vielen 184 doden en 249 gewonden onder de burgerbevolking.

De vijf Italiaanse boten die bij de capitulatie van Italië in Bordeaux werden in september 1943 door Duitsland in beslag genomen.

Van januari 1944 tot augustus 1944 werd de basis nog 13 keer van uit de lucht aangevallen, toen de geallieerde legers de haven naderden werd de basis op 25 augustus 1944 het 12 flottielje ontbonden en de overgebleven boten ontsnapten naar Duitsland en Noorwegen, uiteindelijk werd de basis op 28 augustus opgegeven.

Van de 32 Italiaanse boten die van uit Bordeaux opereerden zijn er 15 niet teruggekeerd, van de 43 boten van het 12de flottielje keerden er 36 niet meer terug.

 

De parking vandaag

 

Privaat ingang

 

De zijgevel met duidelijk zichtbaar het niet afgewerkte derde dak

 

Blik door het hekken op de toegang

 

Monument voor de dwangarbeiders

 

Monument voor de dwangarbeiders

 

De 9 toegangen tot de 11 ligplaatsen

 

De 3 lagen van het dak zijn hier duidelijk zichtbaar

 

Zoom in op een van de dokken