Ambleteuse, gelegen aan de Franse kanaalkust, halfweg tussen Cap Griz Nez en Boulogne, is een rustig plaatsje waar men nog aan traditionele krab- en kreeftvangst doet.

Ook Ambleteuse heeft in het verleden een rol gespeeld in de krijgsgeschiedenis.

Tijdens de Britse bezetting, in de 16de eeuw, werd in opdracht van Hendrik VIII, hier een citadel gebouwd.
Deze was gelegen op de hoge rechteroever van de Slack rivier.
Helaas zijn hier slechts weinig sporen van terug te vinden, aangezien nu op die plaats de dorpskern is ingeplant.
Deze citadel vormde later de basis voor een haven, die in opdracht van Lodewijk XIV werd aangelegd.
Aan de monding van de Slack, waar deze haven gelegen was, moesten pieren worden opgetrokken.
Om de haven te beschermen kreeg Vauban de opdracht een fort te bouwen, namelijk het Fort Mahon.

De vorm van dit zeefort is een halve cirkel en overheerst de zeedijk van Ambleteuze.
Dit liet de hoofdbewapening toe, om met zes kanonnen, de zee en haveningang te bestrijken en met twee andere kanonnen, in geval van nood, de haven zelf onder vuur te nemen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden delen van de Atlantic Wall in het fort geïntegreerd.
Bovenaan het fort werd er een observatiepost gebouwd.
Op de onderste gaanderij, aan de zeezijde, een kazemat voor de opbouw van een tanktoren, geflankeerd door twee Tobruks.

Achter het fort, in het estuarium van de Slack, vindt men nog verschillende Manschafts-bunkers terug, alsmede een PAK-garage met dubbele Tobruk-pit. Er bevinden zich eveneens nog een tweetal overblijfselen van strandversperringen.

Bij eb zijn op het strand nog de resten van de vroegere pieren te zien.
Met wat geluk kan men tevens de vrij gespoelde sokkels van de strandversperringen uit de Tweede Wereldoorlog observeren.

Een bezoek aan het Fort is enkel op zondagnamiddag mogelijk.
Men krijgt hier niet enkel militaire geschiedenis te zien, maar ook een interessant overzicht m.b.t. de geologie en de natuur van de streek.

 

Het Fort Mahon overheerst de zeedijk van Ambleteuse

 

De plannen van Lodewijk XIV met bovenaan de oude citadel en links het Fort Mahon

 

 

Het zijaanzicht toont een van de problemen waarmee de restaurateurs te kampen hebben, erosie door de zee

 

De toegang tot het fort

 

Van uit het estuarium van de Slack ziet men duidelijk de twee geschutpoorten achteraan

 

Twee van de bunkers in het estuarium

 

Mannschafts bunker

 

De PAK-garage

 

Aanbouw aan de PAK-garage

 

Duidelijk zichtbaar de twee Tobruk-pit's

 

Resten van een antitank muur aan de oever van de Slack

 

Een restant uit de Twee Wereldoorlog, een hedgehog of Tschechenigel.

 

Een restant uit de Twee Wereldoorlog, een hedgehog of Tschechenigel.

 

Een restant uit de Twee Wereldoorlog, een hedgehog of Tschechenigel.

 

En een handtekening uit 1940

 

Schaalmodellen en verklarende teksten

 

Schaalmodellen en verklarende teksten

 

Langs een smalle gang komt men aan de ruimte waar de hoofdbewapening stond

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de grote hal, waar de hoofdbewapening stond, door een vloer versterkt en in twee stukken gedeeld. De opening bovenaan in het gewelf was bedoeld om de kruitdampen van de kanonnen af te voeren.

 

De oude gewelven

 

Een van de kanonnen

 

De smalle trap naar de bovenste gaanderij waar secundaire bewapening stond ...

 

… en waar tijdens WO II een waarnemingspost gebouwd werd ...

 

… met zicht op het strand van Ambleteuse

 

Op de onderste gaanderij,in de meer dan twee meter dikke muren, voorzag Vauban geschutsopeningen voor de kanonnen met kleiner kaliber. Naderhand werd hier tijdens W.O. 2, door de Duitsers, een kazemat met tanktoren gebouwd.

 

De toegang tot de kazemat

 

Een van de flankerende Tobruk-pit's werd in de oude muren verwerkt

 

De andere gewoon tegen de muur geplaatst
Bij lage tij kan men de resten van de oude pieren nog duidelijk zien. Rechts in beeld verdwijnen deze onder de grindbank.